Kimmo Ollikka är specialforskare på miljöreglering och energi- och klimatpolitiska styrmedel. På sistone har Kimmo forskat i elmarknaden, stöd och innovationer inom förnybar energi samt energibeskattning. Han har tidigare arbetat vid Helsingfors universitet och på Finlands miljöcentral.

Kimmo doktorerade i april 2014 om användningen av auktionsmekanismer i utsläppshandeln och som styrmedel för miljövården.

Forskningsprojekt