Tanja Saxell är specialforskare inom empirisk branschekonomi och hälsoekonomi. Hon har forskat i hälso- och sjukvårdsmarknadens effektivitet samt i läkemedelsinformationens effekter och patentsystemets funktion. Tanja har varit gäst-postdoktoralforskare på ekonomiinstitutionen vid Stanford University och vid handelsskolan NYU Stern School of Business. Hon disputerade om ekonomi vid Helsingfors universitet 2014.

Forskningsprojekt