Arbetsmarknaden inom social- och hälsovården

Tidpunkt för projektet : 2022 - Pågående

En fungerande arbetsmarknad inom social- och hälsovården är betydelsefull för tillgången till grundläggande tjänster och de offentliga utgifterna. I projektet undersöks hur arbetsmarknaden inom social- och hälsovården fungerar och hur politiska åtgärder påverkar den.

Läkare

Lyytikäinen, Saxell, Siikanen och Toikka (2022) har observerat ekonomiskt och statistiskt betydande regionala skillnader i lönerna för anställda inom social- och hälsovården. Syftet med detta projekt är att undersöka orsakerna till och konsekvenserna av regionala löneskillnader samt att bedöma effekterna av lönereglering (t.ex. löneharmonisering i social- och hälsovårdssamkommuner) och andra politiska åtgärder på tillgången till arbetskraft inom social- och hälsovården och andra arbetsmarknadsresultat. I projektet används material på individuell arbetstagarnivå gällande löner, arbetstider och andra egenskaper.

Partner: Aalto-universitetet

Ansvarig forskare: Tanja Saxell, [email protected], +358 295 519 460

Max ToikkaTanja Saxell ArbetsmarknadHälsovårdstjänsterOffentliga tjänster och lokal offentlig ekonomiTanja Saxell