Anni Huhtala

Anni Huhtala

Generalsekreterare för rådet för utvärdering av ekonomiska politiken, PhD

Anni Huhtala var överdirektör för VATT åren 2015-2020. Överdirektören ansvarar för VATT:s verksamhet, ekonomi och resultat.

Anni Huhtala är filosofie doktor (PhD) och docent i miljö- och naturresursekonomi vid Aalto-universitetet. Hon doktorerade vid University of California, Berkeley 1994. I sin doktorsavhandling granskade hon de miljöekonomiska effekterna av återvinning.

Anni Huhtala har arbetat på VATT sedan 2011. Före utnämningen till överdirektör var hon forskningsdirektör på VATT. Hon var den första professorn i miljöekonomi vid Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (nuv. Naturresursinstitutet) 2002–2011.

Anni Huhtala var chef för Konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet i Sverige 1998–2002. Åren 1994–1998 var hon professor i ekonomivetenskap vid Lapplands universitet samt Finlands Akademis yngre forskare på Skogsforskningsinstitutet.

I sin forskning har Anni Huhtala utvecklat och tillämpat metoder för ekonomisk värdering av positiv och negativ miljöpåverkan. Hon har utvärderat miljöpolitik och miljöpolitiska styrmedel samt deltagit i det internationella metodarbetet för miljöräkenskaper och välfärdsmätning.

Anni Huhtala har gedigen erfarenhet av ledning av internationellt forskningssamarbete. Hon är medlem i flera vetenskapliga sammanslutningar med därtill hörande förtroendeuppdrag.

Forskningsprojekt