Tuomo Virkola är specialforskare inom forskningsområdet Arbetsmarknad och utbildning. Han har forskat i övergången till arbetslivet efter studierna, studiemiljöns inverkan på de sociala nätverken och globaliseringens påverkan på företagen och arbetsmarknaden. Tuomo Virkola har disputerat i nationalekonomi vid Europeiska universitetsinstitutet.

Forskningsprojekt