Arbetsliv utan diskriminering: forskningsrön om nuläget och metoder för att främja likabehandling