Janne Tukiainen är professor vid institutionen för ekonomi vid Åbo universitet och ledande forskare vid Statens ekonomiska forskningscentral. Han är även docent vid Institutionen för ekonomi vid Helsingfors universitet. Janne har tidigare arbetat som gästande professor vid LSE (Visiting Professor, London School of Economics and Political Science, the Department of Government, 2016–2019) och som forskare vid Helsingfors universitet och HECER. Han har också varit gästforskare vid Finlands Bank och flera utländska universitet (ECARES, LSE, Warwick, KCL, ETH Zurich). Han är affilierad till ZEW, CESifo och Helsinki GSE. Han har beviljats ERC consolidator grant för åren 2023–2027 för INTRAPOL-projektet.

Janne disputerade för politices doktorsexamen vid Helsingfors universitet 2009. Hans huvudämne var nationalekonomi. I sin doktorsavhandling undersökte han empiriska frågeställningar inom konkurrensekonomi, särskilt auktioner och offentlig upphandling. Under de senaste åren har Janne utvidgat sitt forskningsområde till politisk ekonomi. Han har bland annat undersökt de ekonomiska och politiska effekterna av kommunsammanslagningar samt röstningsbeteendet och dess konsekvenser. För närvarande är politiskt urval och valsystem samt offentliga upphandlingar bland hans främsta intressen. Jannes vetenskapliga publikationer omspänner konkurrensekonomi, offentlig ekonomi, mikroekonometri och politisk forskning.

Utöver utbildningsverksamheten vid Åbo universitet har Janne medverkat aktivt i fortbildningsverksamheten vid ekonomiinstituten i Helsingfors genom KAVA och HECER och numera inom Helsinki GSE. Han har organiserat forskningsseminarier för forskarstuderande och deltagit i handledningen av flera doktorsavhandlingar. Janne har undervisat i konkurrensekonomi, offentlig ekonomi, politisk forskning och mikroekonometri vid flera universitet både i Finland och utomlands. Han är ledamot i styrelsen för Åbo handelshögskola.

Utöver den akademiska forskningen har Janne skrivit flera rapporter som underlag för politiska beslut med anknytning till bland annat kommunal ekonomi och offentliga upphandlingar. Han har också deltagit aktivt i mediedebatten kring dessa teman. Dessutom har han medverkat som akademisk expert för olika ministeriers sektioner. Han har anlitats som sakkunnig bland annat i rättegångarna om asfalt- och skogsindustrikarteller samt Valios underprissättning. Janne är redaktör för tidskriften Journal of the Finnish Economic Association samt biträdande redaktör (associate editor) för tidskrifterna International Tax and Public Finance och European Journal of Political Economy.

Utvalda artiklar

Harjunen, O., Saarimaa, T. and Tukiainen, J. (2022) Love Thy (Elected) Neighbor? Residential Segregation, Political Representation and Local Public Goods, Journal of Politics, Accepted.

Harjunen, O., Saarimaa, T. and Tukiainen, J. (2021) Political representation and effects of municipal mergers, Political Science Research and Methods, 9(1): 72-88.

Dewan, Torun – Meriläinen, Jaakko – Tukiainen, Janne (2020) Victorian Voting: The Origins of Party Orientation and Class Alignment. American Journal of Political Science 64, 869-886.

Almunia, M., Harju, J., Kotakorpi, K., Tukiainen, J. and Verho, J. (2019) Expanding access to administrative data: the case of tax authorities in Finland and the UK. Int Tax Public Finance 26: 661–676.

Lyytikäinen, T. and Tukiainen J. (2019) Are voters rational? European Journal of Political Economy, 59: 230-242.

Tukiainen, J., Takalo, T. and Hulkkonen, T. (2019) Relative Age Effects in Political Selection. European Journal of Political Economy, 58: 50-63.

Lapointe, S., Perroni, C., Scharf, K. and Tukiainen, J. (2018) Does Market Size Matter for Charities? Journal of Public Economics, 168: 127-145.

Meriläinen, J. and Tukiainen, J. (2018) Rank effects in political promotions. Public Choice, 177: 87-109. Open access.

Hyytinen, A., Meriläinen, J., Saarimaa, T., Toivanen, O. and Tukiainen, J. (2018) When Does Regression Discontinuity Design Work? Evidence from Random Election Outcomes. Quantitative Economics 9, 1019-1051. Open access.

Hyytinen, A., Meriläinen, J., Saarimaa, T., Toivanen, O. and Tukiainen, J. (2018) Public Employees as Politicians: Evidence from Close Elections. American Political Science Review, 112(1): 68-81.

Tukiainen, J. (2017) The Effects of Minimum Bid Increments in Internet Auctions: Evidence from a Field Experiment. Journal of Industrial Economics 65(3): 597-622.

Saarimaa, T. and Tukiainen, J. (2016) Local Representation and Strategic Voting: Evidence from Electoral Boundary Reforms. European Journal of Political Economy 41: 31-45.

Saarimaa, T. and Tukiainen, J. (2015) Common Pool Problems in Voluntary Municipal Mergers. European Journal of Political Economy, 38: 140-152.

Hyytinen, A., Saarimaa, T. and Tukiainen, J. (2014) Electoral vulnerability and size of local governments: Evidence from voting on municipal mergers. Journal of Public Economics, 120: 193-204.

Forskningsprojekt