Janne Tukiainen är professor i ekonomi vid Åbo universitet, ledande forskare på VATT och docent vid institutionen för ekonomi vid Helsingfors universitet. Janne har tidigare jobbat som gästande professor vid LSE (Visiting Associate Professor 2016–2018 och Visiting Professor 2018–2019, London School of Economics and Political Science, the Department of Government). Han har tidigare även arbetat vid Helsingfors universitet och på HECER. Han har också varit gästforskare vid Finlands Bank och flera utländska universitet (ECARES, LSE, Warwick, ETH Zurich).

Janne disputerade för politices doktorsexamen vid Helsingfors universitet 2009. Hans huvudämne var nationalekonomi. I sin doktorsavhandling undersökte han empiriska frågeställningar inom konkurrensekonomi, särskilt auktioner och offentlig upphandling. Under de senaste åren har Janne utvidgat sitt forskningsområde till politisk ekonomi. Han har bland annat undersökt de ekonomiska och politiska effekterna av kommunsammanslagningar samt röstningsbeteendet och dess konsekvenser. För närvarande är politiskt urval och valsystem samt offentliga upphandlingar bland hans främsta intressen. Jannes vetenskapliga publikationer omspänner konkurrensekonomi, offentlig ekonomi, mikroekonometri och politisk forskning.

Janne har deltagit aktivt i de ekonomivetenskapliga institutionernas fortbildningsverksamhet i Åbo och inom ramen för KAVA, HECER och Helsinki GSE i Helsingfors. Han har organiserat forskningsseminarier för forskarstuderande och deltagit i handledningen av flera doktorsavhandlingar. Janne har undervisat i konkurrensekonomi, offentlig ekonomi, politisk forskning och mikroekonometri vid flera universitet både i Finland och utomlands.

Utöver den akademiska forskningen har Janne skrivit flera rapporter som underlag för politiska beslut med anknytning till bland annat kommunal ekonomi och offentliga upphandlingar. Han har också deltagit aktivt i mediedebatten kring dessa teman. Han har varit sakkunnig bland annat i rättegångar om asfalt- och skogsindustrikarteller samt underprissättning inom mjölkbranschen. Janne är Associate Editor för tidskriften International Tax and Public Finance (2017–) och editor för tidskriften Journal of the Finnish Economic Association (2020–).

Utvalda artiklar

Harjunen, O., Saarimaa, T. and Tukiainen, J. (2022) Love Thy (Elected) Neighbor? Residential Segregation, Political Representation and Local Public Goods, Journal of Politics, Accepted.

Harjunen, O., Saarimaa, T. and Tukiainen, J. (2021) Political representation and effects of municipal mergers, Political Science Research and Methods, 9(1): 72-88.

Dewan, Torun – Meriläinen, Jaakko – Tukiainen, Janne (2020) Victorian Voting: The Origins of Party Orientation and Class Alignment. American Journal of Political Science 64, 869-886.

Almunia, M., Harju, J., Kotakorpi, K., Tukiainen, J. and Verho, J. (2019) Expanding access to administrative data: the case of tax authorities in Finland and the UK. Int Tax Public Finance 26: 661–676.

Meriläinen, J. and Tukiainen, J., (2019) Public Procurement versus Laissez-Faire: Evidence from Household Waste Collection, CESifo Economic Studies, 65(4): 446–463.

Lyytikäinen, T. and Tukiainen J. (2019) Are voters rational? European Journal of Political Economy, 59: 230-242.

Tukiainen, J., Takalo, T. and Hulkkonen, T. (2019) Relative Age Effects in Political Selection. European Journal of Political Economy, 58: 50-63.

Lapointe, S., Perroni, C., Scharf, K. and Tukiainen, J. (2018) Does Market Size Matter for Charities? Journal of Public Economics, 168: 127-145.

Lapointe, S., Saarimaa T. and Tukiainen J. (2018) Effects of municipal mergers on voter turnout. Local Government Studies, 44(4): 512-530.

Meriläinen, J. and Tukiainen, J. (2018) Rank effects in political promotions. Public Choice, 177: 87-109. Open access.

Hyytinen, A., Meriläinen, J., Saarimaa, T., Toivanen, O. and Tukiainen, J. (2018) When Does Regression Discontinuity Design Work? Evidence from Random Election Outcomes. Quantitative Economics 9, 1019-1051. Open access.

Hyytinen, A., Meriläinen, J., Saarimaa, T., Toivanen, O. and Tukiainen, J. (2018) Public Employees as Politicians: Evidence from Close Elections. American Political Science Review, 112(1): 68-81.

Tukiainen, J. (2017) The Effects of Minimum Bid Increments in Internet Auctions: Evidence from a Field Experiment. Journal of Industrial Economics 65(3): 597-622.

Wesołowska, K., Elovainio, M., Hintsa, T., Jokela, M., Pulkki-Råback, L., Pitkänen, N., Lipsanen, J., Tukiainen, J., Lyytikäinen, L-P., Lehtimäki, T., Juonala, M., Raitakari, O. and Keltikangas-Järvinen L. (2017) Fasting Glucose and the Risk of Depressive Symptoms: Instrumental-Variable Regression in the Cardiovascular Risk in Young Finns Study. International Journal of Behavioral Medicine, 24: 901–907.

Saarimaa, T. and Tukiainen, J. (2016) Local Representation and Strategic Voting: Evidence from Electoral Boundary Reforms. European Journal of Political Economy 41: 31-45.

Saarimaa, T. and Tukiainen, J. (2015) Common Pool Problems in Voluntary Municipal Mergers. European Journal of Political Economy, 38: 140-152.

Hyytinen, A., Saarimaa, T. and Tukiainen, J. (2014) Electoral vulnerability and size of local governments: Evidence from voting on municipal mergers. Journal of Public Economics, 120: 193-204.