VATT:s ledningsgrupp och Rådgivande kommittén

VATT:s ledningsgrupp

Ledningsgruppen sammanträder varje månad och bistår överdirektören vid att leda och utveckla VATT.

Ledningsgruppen handhar alla för vår verksamhet viktiga frågor.

Ledningsgrupp:

Mikael Collan, överdirektör, ordförande
Essi Eerola, forskningsdirektör
Ilpo Kauppinen, specialforskare, personalrepresentant, Tanja Saxell, specialforskare, suppleant
Markku Kivioja, ekonomi- och förvaltningsdirektör
Marjo Nygren, ekonomichef
Ville Pernaa, kommunikationschef

Utvidgad ledningsgrupp:

Mikael Collan, överdirektör, ordförande
Essi Eerola, forskningsdirektör
Ilpo Kauppinen, specialforskare, personalrepresentant, Tanja Saxell, specialforskare, suppleant
Markku Kivioja, ekonomi- och förvaltningsdirektör
Marjo Nygren, ekonomichef
Ville Pernaa, kommunikationschef
Seppo Kari, forskningsledare, ledande forskare
Marita Laukkanen, forskningsledare, ledande forskare
Teemu Lyytikäinen, forskningsledare, ledande forskare
Tuomas Matikka, forskningsledare, ledande forskare
Tuomas Pekkarinen, forskningsledare, forskningsprofessor

 

VATT:s rådgivande kommittén

VATT:s rådgivande kommittén 2022–2024

Otto Toivanen professor, Aalto-universitetet (kommittés ordförande)
Panu Poutvaara professor, Ludwig-Maximilians-Universität München, Leiter des ifoZentrums für Internationalen Institutionenvergleich und Migrationsforschung
Ritva Reinikka, arbetslivsprofessor, Aalto-universitet och HGSE
Suvi-Anne Siimes, verkställande direktör, Arbetspensionsförsäkrarna TELA
Markus Sovala, generaldirektör, Statistikcentralen
budgetchef Mika Niemelä, Finansministeriet

Till rådgivande kommittén hör även överdirektör Mikael Collan och forskare Ilpo Kauppinen som personalrepresentant. Ledande forskare Kari Hämäläinen är sekreterare.