VATT:s ledningsgrupp och Rådgivande kommittén

VATT:s ledningsgrupp

Ledningsgruppen sammanträder varje månad och bistår överdirektören vid att leda och utveckla VATT.

Ledningsgruppen handhar alla för vår verksamhet viktiga frågor.

Ledningsgrupp:

Mikael Collan, överdirektör, ordförande
Tuulia Hakola-Uusitalo, forskningsdirektör
Ilpo Kauppinen, specialforskare, personalrepresentant, Tanja Saxell, specialforskare, suppleant
Anne Moilanen, kommunikationsdirektör
Henna Laasonen, datarumdirektör
Marjo Nygren, ekonomichef
Ville Pernaa, kommunikationsdirektör, tjänstledig till 31.12.2024
Outi Örn, ekonomi- och förvaltningsdirektör

Utvidgad ledningsgrupp:

Mikael Collan, överdirektör, ordförande
Tuulia Hakola-Uusitalo, forskningsdirektör
Ilpo Kauppinen, specialforskare, personalrepresentant, Tanja Saxell, specialforskare, suppleant
Henna Laasonen, datarumdirektör
Anne Moilanen, kommunikationsdirektör
Marjo Nygren, ekonomichef
Ville Pernaa, kommunikationsdirektör, tjänstledig till 31.12.2024
Outi Örn, ekonomi- och förvaltningsdirektör
Elias Einiö, forskningsledare, ledande forskare
Marita Laukkanen, forskningsledare, ledande forskare
Teemu Lyytikäinen, forskningsledare, ledande forskare
Tuomas Matikka, forskningsledare, ledande forskare
Hanna Pesola, forskningsledare, ledande forskare

VATT:s rådgivande kommittén

VATT:s rådgivande kommittén 2022–2024

Otto Toivanen professor, Aalto-universitetet (kommittés ordförande)
Olli Kärkkäinen, strategi- och forskningsdirektör, Finansministeriet
Panu Poutvaara professor, Ludwig-Maximilians-Universität München, Leiter des ifoZentrums für Internationalen Institutionenvergleich und Migrationsforschung
Ritva Reinikka, arbetslivsprofessor, Aalto-universitet och HGSE
Suvi-Anne Siimes, verkställande direktör, Arbetspensionsförsäkrarna TELA
Markus Sovala, generaldirektör, Statistikcentralen

Till rådgivande kommittén hör även överdirektör Mikael Collan och specialforskare Ilpo Kauppinen som personalrepresentant. Ekonomi- och förvaltningsdirektör Outi Örn är sekreterare.