Senaste nyheter och meddelanden

 • Ekonomins situationsrum stödjer snabba beslut i coronaviruskrisen

  Nyheter 3.12.2020

  Ekonomins situationsrum stödjer snabba beslut i coronaviruskrisen

  Helsinki GSE, VATT och Statistikcentralen har som mål att tillhandahålla information om utvecklingen i företagssektorn, på arbetsmarknaden och i hela samhället så gott som i realtid.

 • Undersökning: Det elektroniska receptet förbättrar kvaliteten på medicineringen

  Pressmeddeland 26.10.2020

  Undersökning: Det elektroniska receptet förbättrar kvaliteten på medicineringen

  Elektroniska recept förbättrade kontrollen av patienternas medicinering och ledde till en förbättring av kvaliteten på medicineringen. Av en färsk undersökning framgår att ordinerandet av skadliga läkemedelskombinationer minskade betydligt i landsbygdskommuner tack vare e-recept.

 • VATT på 2020-talet: Forskning på hög internationell nivå

  Nyheter 30.9.2020

  VATT på 2020-talet: Forskning på hög internationell nivå

  Anni Huhtala har varit överdirektör för VATT sedan 2015. Under den här tiden har de indikatorer för forskningsverksamheten som betonar publikationernas kvalitet utvecklats positivt. ”Överdirektörens uppgift är att skapa förhållanden som ger goda förutsättningar för forskning”, säger Anni Huhtala ...

 • Momssänkning förbättrar inte konsumenternas köpkraft

  Pressmeddeland 2.9.2020

  Momssänkning förbättrar inte konsumenternas köpkraft

  Forskarna vid Statens ekonomiska forskningscentral VATT och Löntagarnas forskningsinstitut PT visar att momssänkningar avspeglas i priser mycket svagare än momshöjningar. I en undersökning som publicerats i en viktig ekonomisk tidskrift framgår det att en tillfällig momssänkning leder till priser...

 • VATT på 2010-talet: Nationalekonomens tankesätt i den offentliga diskussionen

  Nyheter 9.7.2020

  VATT på 2010-talet: Nationalekonomens tankesätt i den offentliga diskussionen

  Juhana Vartiainen jobbade som tjänsteman i Sverige då han blev överdirektör för Statens ekonomiska forskningscentral VATT. Han upplevde det som sin skyldighet att mana på finländarna att korrigera hållbarhetsunderskottet. ”På samma sätt som läkarna försvarar vacciner, bör ekonomer våga framföra e...

 • 30 år av forskning: Boenderelaterade bidrag och skatter

  Nyheter 8.7.2020

  30 år av forskning: Boenderelaterade bidrag och skatter

  Statens ekonomiska forskningscentral VATT firar sina 30 år genom att uppmärksamma teman inom våra viktigaste forskningsområden. Den andra delen av serien fokuserar på forskningen kring boenderelaterade bidrag och skatter.

 • Utredning: Kravet på att använda skyddsmask ökade inte rörligheten

  Pressmeddeland 29.6.2020

  Utredning: Kravet på att använda skyddsmask ökade inte rörligheten

  Införandet av masktvång minskade människornas rörlighet något på kort sikt, men på längre sikt påverkade beslutet inte rörligheten. Detta konstateras i en ny utredning där man undersökte hur kravet på att använda skyddsmasker påverkade rörligheten i Tyskland.

 • Utredning: Friställning ökar dödsrisken

  Pressmeddeland 9.6.2020

  Utredning: Friställning ökar dödsrisken

  Att förlora jobbet då arbetsplatsen läggs ner ökar betydligt dödsrisken för de friställda och deras partner. Detta framkommer i en färsk studie av personer som förlorade jobbet under recessionen på 1990-talet och deras familjer.

 • Utredning: Långt patentskydd ökar lockelsen att kringgå läkemedelspatent

  Pressmeddeland 20.5.2020

  Utredning: Långt patentskydd ökar lockelsen att kringgå läkemedelspatent

  Förlängning av patentskyddet är ett dåligt incitament för utveckling av nya läkemedel. Långa patent motiverar tillverkare av synonympreparat att kringgå det ursprungliga substanspatentet. Enligt en färsk studie vore det effektivare att meddela kortare patent med starkare patentskydd. Patentskydde...

 • VATT på 2000-talet: En ny generation och vetenskaplig ambition

  Nyheter 15.5.2020

  VATT på 2000-talet: En ny generation och vetenskaplig ambition

  På 2000-talet verkade Aki Kangasharju i tio års tid som forskningsdirektör och i ett års tid som överdirektör på Statens ekonomiska forskningscentral VATT. ”Det viktigaste med att leda ett forskningsinstitut är vanligtvis att hitta en balans mellan vetenskaplig trovärdighet, stödjande av politisk...

 • Sysselsättningseffekterna av försöket med basinkomst små

  Nyheter 6.5.2020

  Sysselsättningseffekterna av försöket med basinkomst små

  Sysselsättningseffekterna av försöket med basinkomst var små och deras tolkning försvåras av aktiveringsmodellen som togs i bruk år 2018. Värdering av försökets sysselsättningseffekterna utföras av VATT.

 • 30 år av forskning kring utbildningen

  Nyheter 18.3.2020

  30 år av forskning kring utbildningen

  Vi firar VATTs 30-års jubileum med en serie av texter som presentar vår fokusområden inom forskning. Första delen handlar om forskning kring utbildningen.

 • VATT på 2000-talet: Finanskris, hållbarhetsunderskott och förändringar i forskningsområdet

  Nyheter 10.3.2020

  VATT på 2000-talet: Finanskris, hållbarhetsunderskott och förändringar i forskningsområdet

  Under Seija Ilmakunnas tid som överdirektör 2007–2010 utvecklades VATT till ett akademiskt forskningsinstitut. ”Nyttig ekonomisk beredning och goda ekonomipolitiska rekommendationer kan endast utgå från högklassig forskning”, sammanfattar hon behovet av förändring.

 • Fattigdom blir långvarigare i Finland

  Pressmeddeland 9.3.2020

  Fattigdom blir långvarigare i Finland

  Mellan perioderna 1995–2004 och 2005–2014 har andelen personer som lever långvarigt under fattigdomsgränsen fördubblats, framgår det i Marja Riiheläs, Matti Tuomalas och Arttu Kauhanens forskningsartikel.

 • Sänkt samfundsskatt ökade inte småföretagens investeringar

  Pressmeddeland 6.3.2020

  Sänkt samfundsskatt ökade inte småföretagens investeringar

  Samfundsskattesänkningen 2014 hade dock en direkt effekt på små aktiebolags övriga ekonomiska aktivitet, framförallt ökade omsättningen klart framgår det av VATT:s undersökning.