Forskare

Andres Barrios Fernandez

Andres Barrios Fernandez

Specialforskare, PhD (Econ.)

Tel.+358 295 519 504

Offentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi

Visa forskarens sida

Elina Berghäll

Elina Berghäll

Specialforskare, PhD

Tel.+358 295 519 406

Företagsreglering och internationell ekonomi

Visa forskarens sida

Aspasia Bizopoulou

Aspasia Bizopoulou

Specialforskare, PhD (Econ.), tjänstledig till 04/2021

Arbetsmarknad och utbildning

Visa forskarens sida

Essi Eerola

Essi Eerola

Forskningsdirektör, D.Soc.Sc.

Tel.+358 295 519 407

Visa forskarens sida

Elias Einiö

Elias Einiö

Ledande forskare, PhD

Tel.+358 295 519 408

Företagsreglering och internationell ekonomi

Visa forskarens sida

Jarkko Harju

Jarkko Harju

Forskningsprofessor, PhD

Tel.+358 295 519 410

Social trygghet, beskattning och inkomstfördelning

Visa forskarens sida

Oskari Harjunen

Oskari Harjunen

Specialforskare, D.Sc.(Econ.)

Tel.+358 50 327 5108

Offentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi

Visa forskarens sida

Anni Huhtala

Anni Huhtala

Överdirektör, PhD

Tel.+358 295 519 414

Visa forskarens sida

Kristiina Huttunen

Kristiina Huttunen

Forskningsprofessor, PD

Tel.+358 50 549 3368

Offentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi

Visa forskarens sida

Kari Hämäläinen

Kari Hämäläinen

Ledande forskare, ED

Tel.+358 295 519 416

Arbetsmarknad och utbildning

Visa forskarens sida

Seppo Kari

Seppo Kari

Ledande forskare, forskningsledare, ED

Tel.+358 295 519 419

Företagsreglering och internationell ekonomi

Visa forskarens sida

Ilpo Kauppinen

Ilpo Kauppinen

Specialforskare, Dr. oec. publ.

Tel.+358 295 519 503

Arbetsmarknad och utbildning

Visa forskarens sida

Aliisa Koivisto

Aliisa Koivisto

Forskare, PM

Tel.+358 295 519 430

Företagsreglering och internationell ekonomi

Visa forskarens sida

Mika Kortelainen

Mika Kortelainen

Ledande forskare, ED

Tel.+358 295 519 421

Offentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi

Visa forskarens sida

Kaisa Kotakorpi

Kaisa Kotakorpi

Forskningsprofessor, ED

Tel.+358 295 519 422

Social trygghet, beskattning och inkomstfördelning

Visa forskarens sida

Tomi Kyyrä

Tomi Kyyrä

Forskningsprofessor, forskningsledare, PD

Tel.+358 295 519 427

Social trygghet, beskattning och inkomstfördelning

Visa forskarens sida

Marita Laukkanen

Marita Laukkanen

Ledande forskare, forskningsledare, PhD

Tel.+358 295 519 429

Energi, miljö och klimatpolitik

Visa forskarens sida

Stefano Lombardi

Stefano Lombardi

Specialforskare, PhD (Econ.)

Tel.+358 295 519 512

Arbetsmarknad och utbildning

Visa forskarens sida

Teemu Lyytikäinen

Teemu Lyytikäinen

Ledande forskare, forskningsledare, PD

Tel.+358 295 519 431

Offentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi

Visa forskarens sida

Tuomas Matikka

Tuomas Matikka

Ledande forskare, ED

Tel.+358 295 519 461

Social trygghet, beskattning och inkomstfördelning

Visa forskarens sida

Kimmo Ollikka

Kimmo Ollikka

Specialforskare, AFD

Tel.+358 295 519 437

Energi, miljö och klimatpolitik

Visa forskarens sida

Kimmo Palanne

Kimmo Palanne

Forskare, EM

Tel.+358 295 519 507

Energi, miljö och klimatpolitik

Visa forskarens sida

Tuuli Paukkeri

Tuuli Paukkeri

Specialforskare, ED

Social trygghet, beskattning och inkomstfördelning

Visa forskarens sida

Tuomas Pekkarinen

Tuomas Pekkarinen

Forskningsprofessor, forskningsledare, PhD

Tel.+358 295 519 465

Arbetsmarknad och utbildning

Visa forskarens sida

Hanna Pesola

Hanna Pesola

Specialforskare, ED

Tel.+358 295 519 438

Arbetsmarknad och utbildning

Visa forskarens sida

Jukka Pirttilä

Jukka Pirttilä

Professor, PD

Tel.+358 295 519 426

Företagsreglering och internationell ekonomi

Visa forskarens sida

Sander Ramboer

Sander Ramboer

Specialforskare, PhD

Tel.+358 259 519 506

Offentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi

Visa forskarens sida

Terhi Ravaska

Terhi Ravaska

Specialforskare

Tel.+358 295 519 453

Social trygghet, beskattning och inkomstfördelning

Visa forskarens sida

Piia Remes

Piia Remes

Specialforskare, PhD, tjänstledig till 01/2021

Tel.+358 295 519 404

Energi, miljö och klimatpolitik

Visa forskarens sida

Marja Riihelä

Marja Riihelä

Specialforskare, ED

Tel.+358 295 519 442

Social trygghet, beskattning och inkomstfördelning

Visa forskarens sida

Olli Ropponen

Olli Ropponen

Specialforskare, PD

Tel.+358 295 519 443

Företagsreglering och internationell ekonomi

Visa forskarens sida

Tuukka Saarimaa

Tuukka Saarimaa

Ledande forskare, ED (tjänstledig till 08/2021)

Offentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi

Visa forskarens sida

Anna Sahari

Anna Sahari

Specialforskare, FD

Tel.+358 295 519 511

Energi, miljö och klimatpolitik

Visa forskarens sida

Matti Sarvimäki

Matti Sarvimäki

Ledande forskare, ED

Tel.+358 40 304 5515

Arbetsmarknad och utbildning

Visa forskarens sida

Tanja Saxell

Tanja Saxell

Specialforskare, PD

Tel.+358 295 519 460

Offentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi

Visa forskarens sida

Markku Siikanen

Markku Siikanen

Specialforskare, ED

Tel.+358 295 519 505

Offentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi

Visa forskarens sida

Antti Simola

Antti Simola

Specialforskare, AFD, tjänstledig till 12/2020

Energi, miljö och klimatpolitik

Visa forskarens sida

Tuomo Suhonen

Tuomo Suhonen

Specialforskare, ED, tjänstledig till 04/2021

Arbetsmarknad och utbildning

Visa forskarens sida

Janne Tukiainen

Janne Tukiainen

Ledande forskare, PD

Tel.+358 295 519 451

Offentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi

Visa forskarens sida

Juha Tuomala

Juha Tuomala

Specialforskare, PL

Tel.+358 295 519 452

Arbetsmarknad och utbildning

Visa forskarens sida

Roope Uusitalo

Roope Uusitalo

Professor, PD

Tel.+358 50 432 6094

Arbetsmarknad och utbildning

Visa forskarens sida

Jouko Verho

Jouko Verho

Ledande forskare, PD

Tel.+358 295 519 409

Arbetsmarknad och utbildning

Visa forskarens sida

Marika Viertola

Marika Viertola

Biträdande forskare

Tel.+358 295 519 516

Företagsreglering och internationell ekonomi

Visa forskarens sida

Tuomo Virkola

Tuomo Virkola

Specialforskare, MRes (Econ)

Tel.+358 295 519 464

Arbetsmarknad och utbildning

Visa forskarens sida