Stefano Lombardi

Stefano Lombardi

Specialforskare, PhD (Econ.)

Forskningsområden: tillämpad mikroekonomi utvärdering av arbetsmarknadsprogram matching av arbetsgivare och arbetstagare

[email protected]

Tel. +358 295 519 512

Arbetsmarknad och utbildning

Visa forskarens sida

Stefano Lombardi tog sin doktorsexamen vid Uppsala universitet 2019 under sin affiliering till IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering). Tidigare hade Lombardi tagit kandidatexamen och magisterexamen i ekonomi vid Bocconi University och kandidatexamen i psykologi vid San Raffaele University.

Lombardis forskningsintressen ligger i tillämpad mikroekonomi, matchning av arbetstagare och företag samt utvärdering av dynamiska åtgärder. Lombardi har tidigare forskat i effekten av lönesubventioner för rekryteringsbeteende och prestanda i företag. I sina projekt undersöker han för närvarande hoteffekten av sanktioner i arbetslöshetsförmåner med avseende på återanställningsgraden samt metodologiska aspekter av centrala modeller för överlevnadsanalys som används i politisk utvärdering.

På VATT kommer Lombardi att fortsätta med sin empiriska forskning i arbetsekonomi med fokus på analys av effektiviteten av politiska reformer.

Lombardi har varit affilierad forskare vid IZA (Institute of Labor Economics) från 2019. Han är även affilierad till UCLS (Uppsala Universitets centrum för arbetslivsforskning) och extern forskare vid IFAU.

Senaste vetenskapliga artiklar

Lombardi, S., Skans, O. N., and Vikström, J. (2018). "Targeted wage subsidies and firm performance." Labour Economics, 53: pg. 33-45

Policy reports and working paper series

Huttunen, K., and S. Lombardi (2021) Mortality Inequality in Finland, VATT Working Papers 140.

Lombardi S., van den Berg, G. J., and Vikström J. (2020) Empirical Monte Carlo Evidence on Estimation of Timing-of-Events Models, IFAU working paper 2020:26.

Lombardi, S. (2019) Threat effects of monitoring and unemployment insurance sanctions: evidence from two reforms IFAU working paper 2019:22.

Lombardi, S., and Vikström, J. (2019) Arbetsförmedlingens kontrollarbete, sanktioner och de arbetslösas sökbeteende ("Public Employment Service monitoring work, benefit sanctions and the job search behavior of the unemployed people", in Swedish), IFAU policy report 2019:23.

Vikström, J., Lombardi, S., and O. Nordström Skans (2018) Hur påverkar anställningsstöd och nystartsjobb de anställande företagen? ("How do employment support and start-up jobs affect the employing companies?", in Swedish) IFAU policy report 2018:13.