VATT:s ledning

Anni Huhtala

Anni Huhtala

Överdirektör, PhD

Tel. +358 295 519 414

Visa forskarens sida

Essi Eerola

Essi Eerola

Forskningsdirektör, D.Soc.Sc.

Tel. +358 295 519 407

Visa forskarens sida

Riitta Kajander

Riitta Kajander

Ledande sakkunnig

Ekonomi- och förvaltningsdirektör (tjänsteförrättande)

Tel. +358 50 468 3877

Raija-Liisa Aalto

Raija-Liisa Aalto

Ekonomi- och förvaltningsdirektör

(tjänstledig till 04/2019)

Tel.