Juha Tuomala

Juha Tuomala

Specialforskare, PL

Forskningsområden: invalidspension arbetsmarknad arbetslöshet sysselsättningspolitik

Aktuella projekt: avgiftsklassmodellens inverkan på risken för arbetsoförmåga och fortsatt förvärvsarbete

[email protected]

Tel. +358 295 519 452

Arbetsmarknad och utbildning

Visa forskarens sida

Juha Tuomalas forskningsteman är arbetsmarknadsforskning och bedömning av arbetsmarknadspolitiska åtgärders konsekvenser. I sin senaste forskning har han fokuserat på invaliditetspensioner, arbetspensionsrehabiliteringens effektivitet och ungdomsgarantins effekter. Utöver sitt forskningsvärv har han erfarenhet av arbetet i olika ministeriearbetsgrupper.

Senaste vetenskapliga artiklar

Tuomala, J. (2011) The Threat Effect of Mandatory Programmes in Finland. Review of Labour Economics and Industrial Relations, 25(4): 508-527.

Jordahl, H., Poutvaara, P. and Tuomala, J. (2009) Education returns of wage-earners and self-employed workers: Comment. Economics of Education Review, 28(5): 641-644.

Jordahl, H., Poutvaara, P. and Tuomala, J. (2009) Education returns of wage-earners and self-employed workers: Rejoinder. Economics of Education Review, 28(5): 648.