Juha Tuomalas forskningsteman är arbetsmarknadsforskning och bedömning av arbetsmarknadspolitiska åtgärders konsekvenser. I sin senaste forskning har han fokuserat på invaliditetspensioner, arbetspensionsrehabiliteringens effektivitet och ungdomsgarantins effekter. Utöver sitt forskningsvärv har han erfarenhet av arbetet i olika ministeriearbetsgrupper.

Forskningsprojekt