Juha Tuomala

Juha Tuomala

Specialforskare, PL

Forskningsområden: invalidspension arbetslöshet sysselsättningspolitik

Aktuella projekt: avgiftsklassmodellens inverkan på risken för arbetsoförmåga och fortsatt förvärvsarbete

[email protected]

Tel. +358 295 519 452

Arbetsmarknad och utbildning

Visa forskarens sida

Juha Tuomalas forskningsteman är arbetsmarknadsforskning och bedömning av arbetsmarknadspolitiska åtgärders konsekvenser. I sin senaste forskning har han fokuserat på invaliditetspensioner, arbetspensionsrehabiliteringens effektivitet och ungdomsgarantins effekter. Utöver sitt forskningsvärv har han erfarenhet av arbetet i olika ministeriearbetsgrupper.