Utvärdering av kommunförsöken med sysselsättning

Tidpunkt för projektet : 2021 - 2023

I projektet bedöms effekterna av regeringens kommunala försök med sysselsättning ur olika synvinklar Genom kommunjämförelser genomförs uppskattningar av total- och kostnadseffekterna av den serviceproduktion som överförs till lokal nivå och utmaningarna med att inleda verksamheten på lokal nivå.

työmaa

Kommunförsökets effekt på individnivå bedöms både internt inom försöksområdena och genom att utnyttja jämförelsekommuner. Utvärderingens huvudsakliga syfte är att producera välgrundad information om vilka effekter anordnandet av kommunbaserade arbetskrafts- och företagstjänster har haft ur sysselsättnings-, kostnads- och välfärdsperspektiv och på vilka verkningsmekanismer dessa resultat grundar sig.

Forskningen finansieras av: Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 

Partner: Tammerfors universitet, Arbets- och näringsministeriet

Ansvarig forskare: Kari Hämäläinen, [email protected], +358 295 519 416

Juha TuomalaKari Hämäläinen ArbetsmarknadArbetsmarknad och utbildningKari HämäläinenKommuner och välfärdsområdenOffentliga tjänster och lokal offentlig ekonomiStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS)