Työllisyyden kuntakokeilun arviointi

Hankkeen ajankohta : 2021 - 2023

Hankkeessa arvioidaan hallituksen toteuttaman työllisyyden kuntakokeilun vaikutuksia eri näkökulmista.

työmaa

Hankkeessa toteutetaan kuntavertailuin arviot paikallistasolle siirtyvän palvelutuotannon kokonais- ja kustannusvaikutuksista sekä paikallistason toiminnan käynnistämiskitkasta. Kuntakokeilun yksilötason vaikutuksia arvioidaan sekä kokeilualueiden sisäisinä että vertailukuntia hyödyntämällä. Arvioinnin päätavoite on tuottaa perusteltua tietoa siitä, millaisia vaikutuksia kuntapohjaisella työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisellä on ollut työllisyys-, kustannus- ja hyvinvointinäkökulmista ja millaisiin vaikutusmekanismeihin nämä tulokset perustuvat.

Tutkimusta rahoittaa: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Yhteistyökumppanit: Tampereen yliopisto, Työ- ja elinkeinoministeriö

Vastuututkija: Kari Hämäläinen, [email protected], +358 295 519 416

Juha TuomalaKari Hämäläinen Julkiset palvelut ja paikallinen julkistalousKari HämäläinenKunnat ja hyvinvointialueetTyömarkkinatTyömarkkinat ja koulutusValtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminta (VN TEAS)