Työllisyyden kuntakokeilun arviointi

Hankkeen ajankohta : 2021 - Käynnissä

Työllisyyden kuntakokeilujen 2021-2023 arviointitutkimuksen ensimmäisessä väliraportissa kuvataan kokeilujen käynnistymistä pääasiassa viiden esimerkkialueen (Pirkanmaa, Oulu, Helsinki, Pori, Etelä-Pohjanmaa) kokemusten ja kuntatason tilastojen valossa.

kaltevuusmitta

Koronapandemia ja odotettua suurempi uuden henkilöstön rekrytointitarve erityisesti suurissa kunnissa ovat hidastaneet asiakkaiden palvelua, mikä havaitaan aktivointiasteen laskuna kokeilukunnissa kansalliseen keskiarvoon verrattuna. Kokeiluissa valmistellaan palvelujen kunnallistamista vuonna 2024 tilanteessa, jossa samanaikaisesti ollaan siirtymässä ”Pohjoismaiseen palvelumalliin” vuonna 2022 ja työvoima- sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyön rakenteet muuttuvat sote-uudistuksen myötä 2023.

Uuden palveluekosysteemin kehittäminen on edistynyt selvimmin osaamisen kehittämisen alueella, mutta yritys- ja työnantajapalveluiden ja kuntoutus- ja työkykypalveluiden yhteiskehittäminen etsii muotojaan. Raportissa nousee esille tarve vahvistaa yhteiskehittämistä valtion ja kuntien kesken, kuntien välistä vertaisoppimista, yrityspalveluja koskevaa yhteistyötä, asiakaskohtaamista, kuntoutus- ja työkykypalveluiden yhteistyötä uusissa rakenteissa, monenkeskisen työllisyyden ekosysteemin johtamista, ja yhteisen tiedolla johtamista palvelevan tietojärjestelmän kehittämistä. Havaintoja verrataan muiden maiden kokemuksiin. Työllisyysvaikutusten arviointi on mahdollista vasta tulevaisuudessa.

Kari Hämäläinen [email protected]

Juha TuomalaKari Hämäläinen Julkiset palvelut ja paikallinen julkistalousKari HämäläinenKunnat ja hyvinvointialueetTyömarkkinatTyömarkkinat ja koulutusValtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminta (VN TEAS)