Avoimen julkaisemisen hyötyjä

  • Lisää tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta
  • Lisää vuorovaikutusmahdollisuuksia
  • Lisää todennäköisyyttä tulla viitatuksi
  • Parantaa tutkimuksen laatua
  • Lisää rahoituksen vaikuttavuutta
  • Edistää tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa

Avoin julkaiseminen

VATT:n tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus on ollut keskeisenä periaatteena jo VATT:n perustamisesta lähtien. Kaikki VATT:n julkaisusarjoissa ilmestyneet tutkimusraportit ovat saatavilla sekä verkkosivuiltamme että Kansalliskirjaston ylläpitämästä julkaisuarkisto Doriasta. Lisäksi vertaisarvioitujen artikkelien tiedot tallennetaan Doriaan. Myös muiden organisaatioiden julkaisusarjoissa ilmestyneet tutkimusraportit on avoimesti saatavissa VATT:n verkkosivuilta. Rinnakkaistallentamalla artikkeli avoimeen julkaisuarkisto Doriaan kustantajan ehtojen mukaisesti täyttyvät samalla myös rahoittajien vaatimukset tutkimuksen avoimesta julkaisemisesta.

VATT suosittelee, että tutkijat lähettävät käsikirjoituksiaan tunnettuihin kansainvälisiin aikakauskirjoihin, joissa on luotettava arviointiprosessi. VATT:n tieteellisten julkaisujen luokittelussa hyödynnetään Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan Julkaisufoorumin kolmiportaista kaikki tieteenalat kattavaa luokitusta.

VATT:n tutkimustuloksia välitetään myös päättäjien käyttöön, virkamiesvalmisteluun sekä kansalaiskeskusteluun tekemällä tieteellisistä julkaisuista yleistajuisia katsauksia ja tiivistelmiä, kuten Policy Briefejä ja blogeja.

VATT:n julkaisut löytyvät Doria-julkaisuarkistosta

VATT:n julkaisut Doriassa »»