Sosiaaliturva, verotus ja tulonjako

VATT:ssa tutkitaan sosiaaliturvan ja verotuksen vaikutuksia työmarkkinoihin ja tulonjakoon.

Sosiaaliturva ja verotus vaikuttavat keskeisesti kotitalouksien käyttävissä oleviin tuloihin ja siten hyvinvointiin. Muutokset tulonsiirroissa tai verotuksessa heijastuvat välittömästi tulonmuodostukseen ja tulonjakoon. Tämän lisäksi niillä voi olla useita erilaisia käyttäytymisvaikutuksia, muun muassa työn tarjontaan.

Tutkimusteemassa on käynnissä useita päätöksentekoa tukevia hankkeita verotukseen ja tulonsiirtoihin liittyvien politiikkamuutosten vaikutuksista.

Ajankohtaisia tutkimushankkeitamme:

  • työttömyysturvan, suojaosien ja tulonsiirtojen vaikutukset työn tarjontaan
  • harmaan talouden mekanismien analysointi
  • verotuksen ja hallinnollisten sääntöjen vaikutukset yritysten käyttäytymiseen
  • tuloliikkuvuus, köyhyys ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus: useat tutkijamme ovat mukana Suomen Akatemian rahoittamassa, monivuotisessa Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka -hankkeessa sekä kansainvälisessä Deaton Review -hankkeessa

Olemme koonneet erilliselle sivulle keskeisiä sosiaaliturvaa ja työllisyyttä koskevia tutkimustuloksiamme.