Sosiaaliturva, verotus ja tulonjako

VATT:ssa tutkitaan sosiaaliturvan ja verotuksen vaikutuksia työmarkkinoihin ja tulonjakoon.

Sosiaaliturva ja verotus vaikuttavat keskeisesti kotitalouksien käyttävissä oleviin tuloihin ja siten hyvinvointiin. Muutokset tulonsiirroissa tai verotuksessa heijastuvat välittömästi tulonmuodostukseen ja tulonjakoon. Tämän lisäksi niillä voi olla useita erilaisia käyttäytymisvaikutuksia, muun muassa työn tarjontaan. Teemme päätöksentekoa tukevaa tutkimusta, jossa sovelletaan sekä mikrosimulointi- että mikroekonometrisia menetelmiä.  

Tutkimusteemassa on käynnissä useita hankkeita verotukseen ja tulonsiirtoihin liittyvien politiikkamuutosten vaikutuksista.

Tutkimme parhaillaan muun muassa:

  • työttömyystuen vaikutuksia: ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäoloehtoa sekä ansioturvan päivärahan vaikutuksia työttömyyden kestoon ja työttömyyden jälkeisten työpaikkojen laatuun
  • työttömyysturvan suojaosan vaikutuksia työn tarjontaan
  • sosiaaliturvan alikäyttöä: tutkimme takuueläkettä, sen alikäyttöä ja sitä, onko takuueläkkeestä annetun tiedon vaikutus erilainen erilaisilla henkilöillä
  • tuloliikkuvuutta, köyhyyttä ja yhteiskunnallista eriarvoisuutta: useat tutkijamme ovat mukana Suomen Akatemian rahoittamassa, monivuotisessa Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka -hankkeessa.

Ajankohtaista