Tutkimusyhteistyö ja avoin tiede

econpol europe logo

Tutkimushankkeissa tehdään yhteistyötä yli organisaatiorajojen sekä kotimaisten että ulkomaisten kumppanien kanssa. VATT:n tutkijat käyvät vierailuilla yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, ja VATT:n tutkijoiden yhteistyökumppanit vierailevat VATT:ssa joko seminaariesiintyjinä tai pitemmillä tutkijavierailuilla. Vuodesta 2017 alkaen VATT:n kanssa laajempaa yhteistyötä tekeviä kansainvälisiä tutkijoita on kutsuttu mukaan VATT:n Affiliated researcher -verkostoon.

Tärkeä strateginen kumppani Economicum-kampuksella on uusi taloustieteen tutkijakouluyksikkö Helsinki Graduate School of Economics. Aalto-yliopiston, Hankenin ja Helsingin yliopiston taloustieteen laitosten yhteenliittymästä muodostuu laaja osaamiskeskittymä, joka turvaa alan tutkijoiden koulutuksen sekä pystyy tarjoamaan myös kansainvälisille tutkijavierailijoille vireän tutkimusympäristön.

VATT kuuluu myös yhdeksän eurooppalaisen taloustieteen tutkimuslaitosten ja yliopiston verkostoon EconPol Europe – European Network for Economic and fiscal Policy Research. VATT tekee myös tiivistä yhteistyötä poikkitieteisissä STN-hankkeissa yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa.

VATT osaksi eurooppalaista tutkimusverkostoa
21.6.2017 Uutinen