TIEDOTE 30.11.2023

Tutkimus: Innovaattorit ovat hyväosaisia miehiä – johtaa heikompaan naisten tuotteiden kehitykseen ja heikentää talouskasvua

Tutkimus: Innovaattorit ovat hyväosaisia miehiä – johtaa heikompaan naisten tuotteiden kehitykseen ja heikentää talouskasvua

Useimmat innovaattorit ovat hyvässä sosioekonomisessa asemassa olevia miehiä. Tämä vinouttaa tuotteiden kehitystä, sillä innovaattorit keksivät uusia asioita todennäköisemmin samankaltaisille henkilöille kuin he itse. Naisten panos ja hyötyminen uusista keksinnöistä jäävät miehiä vähäisemmiksi. Viime kädessä innovaattorien miesvaltaisuus heikentää talouskasvua.

TIEDOTE 9.11.2023

Tutkimus: Suojaosa lisäsi työttömyyden aikaista työntekoa, muttei edistänyt kokoaikaista työllistymistä

Tutkimus: Suojaosa lisäsi työttömyyden aikaista työntekoa, muttei edistänyt kokoaikaista työllistymistä

Satunnaista ja osa-aikaista työtä tekevien työttömien osuus kasvoi huomattavasti, kun työttömyysturvan ja asumistuen suojaosat otettiin käyttöön. Yksittäisillä aloilla, kuten palvelualoilla ja terveydenhuollossa, työttömyyden aikainen työskentely yleistyi selvästi. Suojaosilla ei kuitenkaan ole ollut merkittävää vaikutusta työllistymiseen kokoaikaisesti.

UUTINEN 4.10.2023

VATT-päivä 2023: Terveydenhuolto – valintojen edessä

VATT-päivä 2023: Terveydenhuolto – valintojen edessä

Terveydenhuoltoon käytetään Suomessa vuosittain yli 20 miljardia euroa. Pelkästään lääkekorvauksia maksetaan vuosittain lähes 2 miljardia euroa. Terveydenhuollossa ja lääkehuollossa tehtävät valinnat ovat valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden talouden kannalta merkittäviä päätöksiä. Tehdyt päätökset vaikuttavat suoraan yksilöiden hyvinvointiin ja työkykyyn sekä siihen, kuinka reiluna ja tasa-arvoisena yhteiskunta nähdään.

VATT-Seminaari

07 joulukuuta 2023

Kathrine von Graevenitz (ZEW)

To abate or to generate? Climate policies and electricity prices

10.30-11.30 (Economicum, 4. krs)