TIEDOTE 1.2.2023

Datahuone: Hallitukselta jälleen uusi sähkötuki – tukien yhteisvaikutus vähentää merkittävästi sähkökriisistä kärsivien asuntokuntien määrää

Datahuone: Hallitukselta jälleen uusi sähkötuki – tukien yhteisvaikutus vähentää merkittävästi sähkökriisistä kärsivien asuntokuntien määrää

Hallitus antoi juuri esityksen uudesta sähkötuesta kuluttajille. Se on sähkölaskuun tehtävä sähköhyvitys, joka toteutettaisiin siten, että sähköyhtiöt hyvittävät kuluttajille osan aiemmista sähkölaskuista, ja valtio korvaa tämän hyvityksen sähköyhtiöille. Datahuone on analysoinut tuoreeltaan eri sähkötukien vaikutuksen kotitalouksiin.

TIEDOTE 1.2.2023

Talouspolitiikan arviointineuvosto: Seuraavan hallituksen on luotava uskottava suunnitelma talouden vakauttamiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi

Talouspolitiikan arviointineuvosto: Seuraavan hallituksen on luotava uskottava suunnitelma talouden vakauttamiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi

Pandemia ja Ukrainassa puhjennut sota ovat osoittaneet, että talouspolitiikan kyky tukea taloutta on tärkeää. Talouden pysyvän alijäämän johdosta uuden hallituksen tulisi aloittaa sopeutussuunnitelman toteuttaminen heti kautensa alussa. Euroopan tiukentuvilla ilmastotavoitteilla tulee olemaan taloudellisia vaikutuksia myös Suomelle.

TIEDOTE 18.1.2023

Talouspolitiikan arviointineuvoston taustaraportti: Tasapalautus tehokkain tapa hyvittää polttoainekuluja pienituloisille

Talouspolitiikan arviointineuvoston taustaraportti: Tasapalautus tehokkain tapa hyvittää polttoainekuluja pienituloisille

Talouspolitiikan arviointineuvoston tuoreen taustaraportin mukaan könttäsummakorvaus olisi tehokkain tapa kompensoida pienituloisten autoilijoiden polttoainekuluja. Tulo- ja polttoaineverojen alentaminen hyödyttäisi enemmän korkeatuloisia kotitalouksia ja erityisesti polttoaineverojen madaltaminen laskisi autoilun kustannuksia ja pienentäisi kannustimia vähentää ajamista.

BLOGI 20.12.2022

Suurille työnantajille määrätyt omavastuut vähentävät siirtymistä työkyvyttömyys- ja työttömyysetuuksille

Suurille työnantajille määrätyt omavastuut vähentävät siirtymistä työkyvyttömyys- ja työttömyysetuuksille

Työkyvyttömyydestä ja työttömyydestä aiheutuu miljardien kustannukset vuosittain. Viime vuonna työkyvyttömyyseläkemeno oli 1,7 miljardia ja työttömyysetuuksia maksettiin 4,6 miljardin edestä. Suomessa suuret yritykset ovat osittain vastuussa omien työntekijöidensä työkyvyttömyyseläkkeiden kustannuksista. Työantajan työkyvyttömyysmaksu on sitä suurempi, mitä useampi yrityksen työntekijöistä päätyi työkyvyttömyyseläkkeelle aiempina vuosina.

TIEDOTE 16.12.2022

Datahuone: Suurituloisimmat kotitaloudet käyttävät moninkertaisesti enemmän sähköä kuin pienituloiset

Datahuone: Suurituloisimmat kotitaloudet käyttävät moninkertaisesti enemmän sähköä kuin pienituloiset

Asuntokunnat, joiden bruttotulot ylittävät 100 000 euroa, käyttävät keskimäärin viisi ja puoli kertaa enemmän sähköä kuin vähiten, alle 10 000 euroa, ansaitsevat asuntokunnat. Niinpä myös valtion tukitoimet, kuten arvonlisäveron alentaminen, kohdistuvat pääosin hyvätuloisiin asuntokuntiin. Tiedot perustuvat ensimmäistä kertaa käyttöön saatuihin Fingridin Datahubin käyttöpaikkakohtaisiin tietoihin sähkönkäytöstä, jotka on yhdistetty Tilastokeskukselta saatuihin asuntokuntien taustatietoihin.

TIEDOTE 14.12.2022

Talouspolitiikan arviointineuvoston taustaraportti: EU-maiden velkakestävyys etusijalle – talouspolitiikasta neuvoteltava jatkossa komission kanssa

Talouspolitiikan arviointineuvoston taustaraportti: EU-maiden velkakestävyys etusijalle – talouspolitiikasta neuvoteltava jatkossa komission kanssa

Marraskuussa 2022 EU:n komissio julkaisi linjauksen, jonka pohjalta EU:n finanssipoliittisia sääntöjä uudistetaan jäsenmaiden velkakestävyyden turvaamiseksi. Linjauksen taustalla on maiden lisääntynyt velkaantuminen. Uutta on komission ehdotus siitä, että kunkin jäsenmaan finanssipolitiikkaa käsiteltäisiin komission ja jäsenmaan kesken eikä kaikille maille yhteisen sääntökirjan mukaan.

TIEDOTE 1.12.2022

Uusi tutkimus: Lasten kotihoidon tuen vaikutukset ovat negatiivisia

Uusi tutkimus: Lasten kotihoidon tuen vaikutukset ovat negatiivisia

Tuoreen tutkimuksen mukaan lasten kotihoidon tuen vaikutukset ovat negatiivisia erityisesti äideille, mutta myös lapsille. Tämä vaikutus syntyy siitä, että kotihoidon tuki ei ole pelkästään tulonsiirto vaan myös ohjaa vanhempien päätöksiä pidempiin kotihoitojaksoihin ja pois työelämästä. Jos lapsiperheitä halutaan erityisesti tukea, olisi joku muu tukimuoto, joka ei ohjaa niin voimakkaasti kotihoitoon, vaikutuksiltaan vähemmän negatiivinen.

VATT-Seminaari

10 helmikuuta 2023

Matias Giaccobasso (UCLA-Anderson)

VATT Job Talk: Growing Up Over the Social Safety Net: The Effects of a Cash Transfer Program on the Transition to Adulthood

10.30 -11.30 AM (Economicum, 4. kerros)