UUTINEN 29.4.2019

Selvitys: Energiaverojen palautukset eivät ole parantaneet yritysten taloudellisia tuloksia, työllisyyttä tai energiatehokkuutta

Selvitys: Energiaverojen palautukset eivät ole parantaneet yritysten taloudellisia tuloksia, työllisyyttä tai energiatehokkuutta

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n tutkijat ovat selvittäneet yritystukien vaikutusta Suomen kilpailukykyyn. 29.4. julkaistun tutkimuksen mukaan tukien painotuksista löytyy niin hyvää kuin korjattavaakin. Tulokset tukevat eniten johtopäätöstä, että energiaverojen palautukset eivät ole parantaneet yritysten taloudellisia tuloksia, työllisyyttä tai energiatehokkuutta. Fossiilisten polttoaineiden kireämpi verotus ja valkoisten sertifikaattien käyttö ovat edistäneet vihreiden innovaatioiden tuottamista.

UUTINEN 26.4.2019

Selvitys: Ilmastopolitiikka, uusi teknologia ja kansainvälinen yritysverokilpailu tuovat muutospaineita verotukseen

Selvitys: Ilmastopolitiikka, uusi teknologia ja kansainvälinen yritysverokilpailu tuovat muutospaineita verotukseen

Yhdenmukainen vero kaikille kasvihuonekaasupäästöille ohjaisi vähentämään päästöjä mahdollisimman edullisesti, arvioidaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) selvityksessä. Muutospaineita verotukseen tuovat ilmastopolitiikan lisäksi globalisaatio, väestön ikääntyminen, tekoälyn ja robotiikan nopea kehitys sekä digitaalisen liiketoiminnan ja alustatalouden yleistyminen.

BLOGI 9.4.2019

Miten tukea maanviljelijöitä aiheuttamatta haittaa markkinoille tai ympäristölle?

Miten tukea maanviljelijöitä aiheuttamatta haittaa markkinoille tai ympäristölle?

Maatalouden tuet ovat muotoutuneet kotimaisten tuottajien tukemisen ja kansainvälisten markkinoiden ristiaallokossa. Tulevaisuudessa maankäyttösektorin rooli ilmastopolitiikassa tulee vahvistumaan, mikä asettaa uusia reunaehtoja maatalouspolitiikan uudistamiselle. Millä tavalla maatalouspolitiikkaa tulisi uudistaa, jotta pystyttäisiin turvaamaan viljelijöiden tulotaso sekä välttämään markkinoille ja ympäristölle aiheutuvat haitat?