TIEDOTE 27.6.2024

Tutkimus: Ulospäinsuuntautuneisuuden arvostus työmarkkinoilla on kasvanut – menestykseen voi nousta muutoinkin kuin älykkyydellä

Tutkimus: Ulospäinsuuntautuneisuuden arvostus työmarkkinoilla on kasvanut – menestykseen voi nousta muutoinkin kuin älykkyydellä

Ulospäinsuuntautuneisuuden arvostus on kasvanut työmarkkinoilla 2000-luvun alusta lähtien. "Tunnollisuus ja korkea koulutus ovat säilyttäneet arvostuksensa, mutta rinnalle on noussut myös ulospäinsuuntautuneisuus, johon kuuluvat sosiaalisuus, aktiivisuus ja energisyys", kertoo Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n erikoistutkija Ramin Izadi tutkimuksesta, joka julkaistaan arvostetussa yhdysvaltalaisessa tiedejournaalissa Journal of Labor Economicsissa.

TIEDOTE 25.6.2024

VATT: Suomi on liittymässä polttoaineiden päästökauppaan kustannustehokkaasti – mutta samalla ei tulisi luoda uusia tukiautomaatteja

VATT: Suomi on liittymässä polttoaineiden päästökauppaan kustannustehokkaasti – mutta samalla ei tulisi luoda uusia tukiautomaatteja

Suomi on vuonna 2027 liittymässä liikenteen ja lämmityksen päästökauppaan. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT arvioi, että liittymistä EU:n uuteen päästökauppajärjestelmään ollaan toteuttamassa kustannustehokkaalla tavalla. Tutkimusprofessori Marita Laukkanen kuitenkin kritisoi arvioita päästökaupan vaikutuksista polttoaineiden hintoihin, sekä mahdollisia kompensaatioita yrityksille.

BLOGI 19.6.2024

Sähkönsiirron valvonta vaikuttaa suuresti hintoihin – muutokset valvontamalliin oikean suuntaisia

Sähkönsiirron valvonta vaikuttaa suuresti hintoihin – muutokset valvontamalliin oikean suuntaisia

Sähkön siirtohinta syntyy siirtopalvelun kustannuksista ja toiminnan kohtuullisista tuotoista. Ne määritellään Energiaviraston vahvistamassa valvontamallissa. Malli on laskennallinen, eikä täysin vastaa kustannuksia – huolimatta hyvään suuntaan tehdyistä korjauksista. “Malli on yhä monimutkainen ja sen toimintaa on vaikea ymmärtää ja ennakoida”, pohtii VATT:n ylijohtaja Mikael Collan. Tämä on kaksiosaisen blogisarjan toinen osa.

TIEDOTE 6.6.2024

VATT: Valtion alueellinen palkkaustuki ei vaikuttanut lainkaan ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen

VATT: Valtion alueellinen palkkaustuki ei vaikuttanut lainkaan ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen

Suomessa oli vuosina 2007–2011 käytössä laaja alueellinen palkkaustuki ensimmäisen työntekijän palkkaamiseksi. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n erikoistutkija Annika Nivala osoittaa tutkimuksessaan, että tuen käyttöaste jäi hyvin alhaiseksi: vain kaksi prosenttia työnantajiksi ryhtyneistä yrityksistä käytti tukea. Syitä olivat muun muassa tuen rajoitukset ja tiedon puute.

VATT-Seminaari

22 elokuuta 2024

Claes Bäckman (Leibniz Institute for Financial Research SAFE)

TBA

10.30-11.30 (Economicum, 4. krs)