BLOGI 11.8.2022

Harjoittelijan blogi: Hiiliverotuksen oikeudenmukaisuuskysymykset pitäisi huomioida talouspolitiikassa

Harjoittelijan blogi: Hiiliverotuksen oikeudenmukaisuuskysymykset pitäisi huomioida talouspolitiikassa

Erilaisilla hiiliverojärjestelmillä voidaan tasata hiiliverojen tulonjakovaikutuksia eri asemassa oleville kansalaisille. Yhtä ainoaa oikeaa mallia ei ole, sillä aina on tehtävä kompromisseja. Päästöjen vähentämiseen liittyvien vaikeiden valintojen edessä on kuitenkin tärkeää, että verotukseen liittyvät kompromissit ymmärretään, ja niistä keskustellaan, kun tehdään talouspoliittisia päätöksiä.

TIEDOTE 21.7.2022

Tutkimus: Joukkoirtisanomisten vaikutus tuleviin ansioihin vaihtelee Euroopassa maittain – Ruotsissa ja Tanskassa pienimmät vaikutukset, Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa suurimmat

Tutkimus: Joukkoirtisanomisten vaikutus tuleviin ansioihin vaihtelee Euroopassa maittain – Ruotsissa ja Tanskassa pienimmät vaikutukset, Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa suurimmat

Tanskalaisten ja ruotsalaisten työntekijöiden ansiot laskevat vähiten joukkoirtisanomisten jälkeisinä vuosina. Italialaisten, espanjalaisten ja portugalilaisten työntekijöiden tulot laskevat heihin verrattuna joukkoirtisanomisen jälkeen jopa kolme kertaa enemmän. Ansionmenetykset joukkoirtisanomisten jälkeisinä vuosina ovat pienempiä valtioissa, joissa käytetään aktiivista työmarkkinapolitiikkaa kuten koulutustoimia, osoittaa tuore kansainvälinen tutkimus, johon VATT:sta osallistui erikoistutkija Stefano Lombardi.

TUTKIMUS 22.6.2022

VATT osaksi Tulanet-verkostoa

VATT osaksi Tulanet-verkostoa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT liittyi Tulanet-verkostoon kesäkuun alussa. Valtion tutkimuslaitosten yhteenliittymässä on nyt kymmenen laitosta, jotka tekevät aktiivista yhteistyötä asiantuntijoista organisaatioiden johtoon. Tulanet toimii myös tutkimuslaitosten yhteisenä äänenä tutkimuspolitiikkaan ja tutkimusjärjestelmiin liittyvässä kehittämistyössä. VATT tuo mukanaan uusia näkökulmia ja vahvistaa laitosten yhteistyötä entisestään.

TIEDOTE 21.6.2022

Työryhmä: Sähkönsiirron kuluttajahintaa ohjaava valvontamalli kaipaa päivitystä

Työryhmä: Sähkönsiirron kuluttajahintaa ohjaava valvontamalli kaipaa päivitystä

Työvoima- ja elinkeinoministeriö (TEM) asetti tammikuussa 2021 akateemisen työryhmän antamaan lausunnon sähkönsiirron ja -jakelun tariffien laskentamenetelmistä. Toukokuussa 2022 valmistuneessa lausunnossa tuodaan esille sähkön jakeluverkkoliiketoiminnan nykyisen valvontamallin ongelmia. Energiavirasto rakentaa mallin itsenäisesti. Valvonta toteutetaan nykyisellään neljän vuoden jaksoissa ja käytettäviä menetelmiä muutetaan tyypillisesti valvontajakson vaihtuessa. Seuraavan valvontajakson alkuun on puolitoista vuotta eli muutokset malliin pitäisi saada tehtyä ennen kesää 2023.