Avoimuuden tukeminen ja seuraaminen

VATT:n tutkimuksen näkyvyyttä seurataan Viidakkomonitori-mediaseurannalla ja Twitterissä. Lisäksi vatt.fi-verkkosivujen kävijätilastoja seurataan Snoobi-järjestelmällä. Tutkimushankkeille laaditaan viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelmia hankkeen koko elinkaaren ajaksi.

Tutkimustiedon käytettävyyden lisäämiseksi julkaisujen luokitukseen, metadatatietoihin ja hakutoimintoihin kiinnitettiin erityistä huomiota vuonna 2016 vatt.fi-verkkosivujen uusimisen yhteydessä. Tutkimusaineistojen yksityiskohtaisia käyttö- ja käyttäjätietoja seurataan ja tilastoidaan. VATT:n tietoturva- ja tietosuojakäytännöistä samoin kuin tietoaineistojen hankinta- ja hävittämisprosesseista on omat ohjeensa.

Osaamista kehitetään myös verkkokoulutuksella ja kutsumalla ATT-osaajia luennoimaan vattilaisille. Hyvän tieteellisen käytännön sekä avoimuuden ja tasapuolisuuden periaatteita käsitellään koko henkilöstön yhteisissä tilaisuuksissa. VATT kouluttaa korkeakouluharjoittelijoita tutkimusmaailmaan perehdyttämällä heitä tutkimuseettisiin kysymyksiin ja tieteen avoimuuden kunnioittamiseen. Myös VATT:n intranet opastaa tutkijoita avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteisiin ja ohjeistukseen. Tavoitteena on lisätä VATT:n tutkimuksen laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.