Tuuli Paukkeri toimii erikoistutkijana Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa. Tuulin tutkimukset liittyvät julkisen sektorin toimintaan eriarvoisuuden, sosiaalietuuksien ja verotuksen näkökulmasta. Tuuli on mukana eriarvoisuutta luotaavassa IFS Deaton review of Inequalities-hankkeessa. Suomalaiseen sosiaaliturvaan liittyen hän tutkii parhaillaan työkyvyttömyyseläkkeitä sekä etuuksien maksufrekvenssien merkitystä. Työn alla on myös kognitiivisia ja ei-kognitiivisia kykyjä tarkasteleva tutkimus.

Tuuli on Verotutkimuksen huippuyksikön (FIT) jäsen ja Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman SustAgeable-tutkimuskonsortion jäsen.

Tuuli on työskennellyt VATT:ssa vuodesta 2016. Hän väitteli tohtoriksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta kesällä 2018 ja toimi vierailevana tutkijatohtorina UCL- ja LSE-yliopistoissa 2018-2020.

Tutkimushankkeet