Hyvinvoinnin jakautuminen Suomessa kansainvälisessä vertailussa

Hankkeen ajankohta : 2021 - Käynnissä

Hanke koostuu kahdesta osahankkeesta, jotka käsittelevät hyvinvoinnin jakaantumista Suomessa mitattuna tulojen, varallisuuden ja terveyden mukaan sekä hyvinvoinnin ajan myötä tapahtuvaa kehitystä. Hanke on osa kansainvälistä sitoumusta, jonka tavoitteena on kehittää hyvinvoinnin jakaantumiseen liittyviä standardoituja toimenpiteitä.

Suomen lippu

Ensimmäinen osahanke liittyy kotitalouksien tulojen, kulutuksen ja varallisuuden jakaantumista käsittelevää laskelmaa (ns. DINA eli distributional national accounts) koskevaan tutkimukseen, jonka tavoitteena on tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoisia ja makrotaloudellisten aggregaattien kanssa yhdenmukaisia arvioita tulojen ja varallisuuden jakautumisesta.

Toisessa hankkeessa analysoimme osana kansainvälistä IFS Deaton Review -hanketta, kuinka muut eriarvoisuuden näkökohdat kehittyvät yhdessä tulo- ja varallisuuserojen kanssa. Siinä tutkitaan esimerkiksi, kuinka terveyden, työllisyyden ja perherakenteiden jakaantuminen on muuttunut ajan myötä, ja vertaillaan vanhempien ja nuorempien sukupolvien kokemuksia.

IFS Deaton -tutkimusprojektissa kerätään vertailumielessä tietoa useista maista, minkä ansiosta eriarvoisuuden luonteesta on mahdollista tehdä systemaattisia johtopäätöksiä.
Hanke on osa Suomen Akatemian rahoittamaa laajempaa konsortiota ”Explaining the distribution of wellbeing: the role of institutions versus market-driven changes”.

Essi Eerola [email protected]

Essi EerolaMarja RiiheläTerhi RavaskaTuuli Paukkeri Essi EerolaSosiaaliturva, verotus ja tulonjakoTulonjako ja eriarvoisuusValtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminta (VN TEAS)