Hyvinvoinnin jakautuminen Suomessa kansainvälisessä vertailussa

Hankkeen ajankohta : 2021 - Käynnissä

Hanke koostuu kahdesta osasta, jotka käsittelevät hyvinvoinnin jakaantumista Suomessa mitattuna tulojen, varallisuuden ja terveyden mukaan sekä hyvinvoinnin ajan myötä tapahtuvaa kehitystä yli ajan.

Suomen lippu

Ensimmäinen osahanke liittyy kotitalouksien tulojen, kulutuksen ja varallisuuden jakaantumista käsittelevää laskelmaa (ns. DINA eli distributional national accounts) koskevaan tutkimukseen, jonka tavoitteena on tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoisia ja makrotaloudellisten aggregaattien kanssa yhdenmukaisia arvioita tulojen ja varallisuuden jakautumisesta.

Toisessa osahankkeessa analysoimme osana kansainvälistä IFS Deaton Review -hanketta, kuinka eriarvoisuus laajemmin määriteltynä kehittyy yli ajan. Tutkimus keskittyy erityisesti työmarkkinoihin liittyvään eriarvoisuuteen, pureutuen tarkemmin työllisyyden ja palkkojen, sekä myös koulutuksen, sukupuolen ja kotitalouden kokoonpanon vaikutuksiin. IFS Deaton Review -tutkimusprojektissa kerätään vertailumielessä tietoa useista maista, minkä ansiosta eriarvoisuuden luonteesta on mahdollista tehdä systemaattisia johtopäätöksiä. IFS Deaton -tutkimusprojektissa kerätään vertailumielessä tietoa useista maista, minkä ansiosta eriarvoisuuden luonteesta on mahdollista tehdä systemaattisia johtopäätöksiä.

Hanke on osa Suomen Akatemian rahoittamaa laajempaa konsortiota ”Explaining the distribution of wellbeing: the role of institutions versus market-driven changes”.

Tutkimusta rahoittaa: Suomen Akatemia

Yhteistyökumppanit: Helsingin yliopisto, Labore, Institute for Fiscal Studies

Vastuututkija: Tuomas Matikka, [email protected], +358 295 519 461

Marja RiiheläTerhi RavaskaTuomas MatikkaTuuli Paukkeri Sosiaaliturva, verotus ja tulonjakoTulonjako ja eriarvoisuusTuomas MatikkaValtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminta (VN TEAS)