Fördelning av välfärd i Finland vid internationell jämförelse

Tidpunkt för projektet : 2021 - Pågående

Projektet består av två delprojekt som handlar om hur välfärden i Finland är fördelad enligt inkomster, tillgångar och hälsa och hur välfärden utvecklas med tiden.

Suomen lippu

Det första delprojektet har samband med en studie om beräkningen av hur hushållens inkomster, konsumtion och tillgångar är fördelade (så kallat DINA, distributional national accounts). Syftet med studien är att tillhandahålla internationellt jämförbara och med makroekonomiska aggregat förenliga beräkningar av fördelningen av inkomster och tillgångar.

I det andra delprojektet analyserar vi, som en del av det internationella IFS Deaton Review-projektet, hur ojämlikheten enligt en bredare definition utvecklas med tiden. Undersökningen fokuserar framför allt på ojämlikheter på arbetsmarknaden, och tar itu med effekterna av sysselsättning och löner och även utbildning, kön och hushållens sammansättning. Forskningsprojektet IFS Deaton samlar in data från många länder i jämförelsesyfte och därför är det möjligt att dra systematiska slutsatser om ojämlikhetens art. Forskningsprojektet IFS Deaton samlar in data från många länder i jämförelsesyfte och därför är det möjligt att dra systematiska slutsatser om ojämlikhetens art.

Projektet är en del av ett mer omfattande konsortium, Explaining the distribution of wellbeing: the role of institutions versus market-driven changes, som finansieras av Finlands Akademi.

Forskningen finansieras av: Finlands Akademi 

Samarbetspartner: Helsingfors universitet, Labore, Institute for Fiscal Studies

Ansvarig forskare: Tuomas Matikka, [email protected], +358 295 519 461

Marja RiiheläTerhi RavaskaTuomas MatikkaTuuli Paukkeri Inkomstfördelning och ojämlikhetSocial trygghet, beskattning och inkomstfördelningStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS)Tuomas Matikka