Kari Hämäläinen är ledande forskare på Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) och docent i ekonomivetenskap vid Jyväskylä universitet. Hans forskningsområde omfattar frågeställningar kring arbetsmarknaden och sysselsättningspolitiken. Han har gedigen erfarenhet av evaluering av policyeffekter.

Kari doktorerade vid University of Warwick 1999. Sedan 2002 är han ledande nationalekonom och forskningsdirektör på VATT. Hans tidigare erfarenhet omfattar bland annat Löntagarnas forskningsinstitut, tf. professur i ekonomi vid Helsingfors handelshögskola (nuv. Aalto-universitetet), Statsrådets kansli, Näringslivets forskningsinstitut och Jyväskylä universitet. Han har handlett och granskat flera avhandlingar i ekonomi.

Kari innehar flera expertuppdrag vid sidan av sin forskning. För närvarande är han bland annat medlem i Forskningsetiska delegationen.

Forskningsprojekt