Marita Laukkanen

Marita Laukkanen

Forskningsprofessor, forskningsledare, PhD

Energi, klimat och miljö Spetsforskningsenheten för skatteforskning

Marita Laukkanen är forskningsprofessor på Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) och arbetslivsprofessor i ekonomi vid Tammerfors universitet. Laukkanen forskar i klimatpolitikens effekter och godtagbarhet samt sambandet mellan de energilösningar som krävs för en grön omställning och ekonomin och samhället. Hennes senaste projekt har granskat hur koldioxidskatterna har påverka industrins utsläpp och konkurrenskraft samt bränslepriserna. Hon har också undersökt införandet av ny teknik – vilket påskyndar och vilket bromsar spridningen av ny teknik? Laukkanen bedriver ett tvärvetenskapligt samarbete med energi- och klimatforskare, bland annat i projekten 2035Legitimacy och Phoenix som finansieras av Rådet för strategisk forskning. Laukkanen var medlem i Finlands klimatpanel 2016–2019. Laukkanen har PhD-examen från University of California (Berkeley).

Forskningsprojekt