Utvärdering av energiskattereformen 2011

Tidpunkt för projektet : 2015 - 2023

I projektet granskas effekterna av 2011 års energiskattereform, särskilt med tanke på uppnåendet av styrningsmålen och utvecklingen av energibeskattningens struktur.

Ljus på tunnelbanan

I projektet diskuteras hur 2011 års energiskattereform har uppnått de miljö- och styrningsmål som ställdes upp för den och hur Finlands nuvarande energibeskattningsstruktur ter sig i jämförelse med internationella referensgrupper och ur synvinkeln för forskning inom ekonomisk teori. I projektet utvärderas energiskattereformen och de åtgärder som därefter vidtagits. I projektet bedöms också hur energibeskattningen kan utvecklas när dess mål och genomförande bedöms ur ett ekonomiskt teoretiskt, internationellt och miljömässigt perspektiv. 

Ansvarig forskare: Marita Laukkanen, [email protected], +358 295 519 429

Kimmo OllikkaMarita Laukkanen BeskattningEnergi, klimat och miljöEnergi-, klimat- och miljöpolitikMarita Laukkanen