Seppo Kari är ledande forskare  på området Beskattning och reglering av företagsverksamhet. I sin forskning fokuserar han på skattepolitiska frågor och speciellt på företags- och kapitalbeskattning och internationell beskattning.

Seppo har arbetat i olika uppgifter på VATT sedan 1998. Tidigare har han arbetat på Finansministeriet och Skatteförvaltningen. Han disputerade om nationalekonomi vid Helsingfors handelshögskola 1999.

Forskningsprojekt