Begrepp, klassificering och effekt av företagsskattestöd

Tidpunkt för projektet : 2022 - 2023

I projektet kartläggs status och utmaningarna för definiering, klassificering och konsekvensbedömning av företagsskattestöd.

Helsinki

Projektet ska stärka kunskapsbasen för företagsskattepolitiken genom att erbjuda lösningar och rekommendationer som bygger på ekonomiska teorier och metoder för utveckling av företagsskattesystemet med tillhörande beräknings- och klassificeringsmetoder. Granskningen fokuserar på skattestöden till materiella och immateriella investeringar inom näringsbeskattningen.

I studien studeras främst definitionen, klassificeringen och kvantifieringen av dessa stöd och läggs fram förslag till utveckling av befintliga förfaranden. 
Avsnittet om konsekvensbedömning fokuserar på stödens användningsgrad bland målgruppen, inriktningen av stöden, stödbeloppen och stödens effekt.  

Ansvarig forskare: Seppo Kari, [email protected], +358 295 519 419

Annika NivalaElias EiniöEssi EerolaSeppo Kari Arbets- och näringsministerietBeskattningBeskattning och reglering av företagsverksamhetNäringspolitikSeppo Kari