Aktuellt på VATT

Här finns våra senaste mediemeddelanden. Vi uppdaterar programmet för veckoseminarierna i den takt som seminarietalarna bekräftar sin medverkan.