Tuomas Kosonen är forskningsprofessor inom beskattning och inkomstöverföring. Hans viktigaste forskningsområden hänför sig till empirisk utredning av effekterna av olika skatter och inkomstöverföringar på sysselsättningen, konsumtionen och inkomstfördelningen. Hans kollegialt granskade publikationer har fokuserat särskilt på analys av mervärdesbeskattningen och hemvårdsstödet. Ur ett bredare perspektiv studerar Kosonen olika frågor inom offentlig ekonomi och arbetsekonomi.

Forskningsprojekt