Spetsforskningsenheten för skatteforskning WP2

Tidpunkt för projektet : 2022 - Pågående

WP2, som hör till Finlands Akademis spetsforskningsenhet för skatteforskning 2022–2029, studerar genomslaget av miljö- och hälsoreglerande skatter, understöd och bestämmelser.

Kolikkokasoja

 

WP2 omfattar forskning i trafikskatternas och trafikregleringens inverkan på trafikutsläppen, mer generell forskning i genomslaget av dels miljöpolitik och energipolitik, dels hälsorelaterade acciser och bestämmelser, som punktskatt på sötsaker eller alkohollagstiftningen. 

På miljöområdet ingår i WP2 projekt kring förslag för och planering av ett försök för att främja elbilar, ett försök kring val av mobilitetssätt, utvärdering av nuvarande trafikrelaterade skatter, understöd och reglering, utvärdering av skrotningspremien för gamla bilar och energiskatternas konsekvenser för industrin. Eventuellt genomförs försök om cirkulär ekonomi i samarbete med miljöministeriet.

På hälsoområdet omfattar WP2 studier i vilken effekt punktskatten på sötsaker haft på efterfrågan och priserna på sötsaker, glass och läskedrycker, alkohollagens inverkan på konsumtionen av och priserna på alkoholprodukter samt generellt kring hälsorelaterade skattereglers samband med kulturen samt konsumenternas och beslutsfattarnas preferenser.

 

Ansvarig forskare: Tuomas Kosonen, [email protected], +358 295 519 440

Anna SahariKimmo PalanneMarita LaukkanenSatu KuitunenTuomas Kosonen Finlands AkademiSpetsforskningsenheten för skatteforskningSpetsforskningsenheten för skatteforskningTuomas Kosonen