Resultat av VATT:s forskares arbete publiceras i

  • internationella expertgranskade vetenskapliga tidskrifter
  • VATT:s egna eller andra forskningsorganisationers publikationsserier 
  • Policy Brief, policydokument som riktar sig till den stora allmänheten och öppnar ett ekonomiperspektiv på aktuella teman (enbart på finska)
  • andra rapporter eller skrifter, som ministerieutredningar eller artiklar i inhemska periodiska skrifter.

VATT verkar inom det internationella vetenskapssamfundet. Våra forskares vetenskapliga artiklar publiceras regelbundet i internationella vetenskapliga publikationer. De artiklar som publiceras i vår egen serie VATT Working Papers är forskningsmanus avsedda för internationella fora.

VATT Julkaisut – VATT Publications är en serie som innehåller doktorsavhandlingar och samlingsskrifter med en redaktör eller redaktion. VATT Tutkimukset – VATT Research Reports är serien där vi ger ut slutrapporter om vetenskaplig forskning. VATT Muistiot – VATT Mimeo är serier för utgivning av interimsrapporter, analyser som anknyter till beslutsfattande och andra mindre skrifter av olika slag. Dessa publikationsserier finns enbart på finska.