Tuuli Paukkeri

Tuuli Paukkeri

Forskare, ED (tjänstledig till 09/2018)

Forskningsområden: pensioner sociala förmåner arbetsoförmåga beskattning

tuuli.paukkeri@vatt.fi

Tuuli Paukkeri är forskare på Statens ekonomiska forskningscentral (VATT). Hon doktorerade om nationalekonomi vid Aalto universitet 2018.

Tuulis specialområde är den sociala tryggheten i Finland. För närvarande forskar hon i utkomststöd, garantipension och invalidpension utifrån data från storskaliga finländska registerdatabaser. Hon undersöker också skatte- och inkomstöverföringssystemets möjligheter att motarbeta fattigdom speciellt i fattiga länder.

Tuuli arbetar på VATT sedan våren 2016, men hon har tidigare deltagit i VATT:s forskningsprojekt kring temat invalidpension. Åren 2011–2015 var hon forskningsassistent vid FN-universitetets institut för forskning om utvecklingsekonomi.

Utvalda artiklar Utvalda artiklar

Kanbur, R., Paukkeri, T., Pirttilä, J. and Tuomala, M. Optimal taxation and public provision for poverty reduction. International Tax and Public Finance (forthcoming).

Doktorsavhandling publicerad i en VATT-serie Doktorsavhandling publicerad i en VATT-serie

VATT Working Papers VATT Working Papers