Tuuli Paukkeri är forskare på Statens ekonomiska forskningscentral (VATT). Hon doktorerade om nationalekonomi vid Aalto universitet 2018.

Tuulis specialområde är den sociala tryggheten i Finland. För närvarande forskar hon i utkomststöd, garantipension och invalidpension utifrån data från storskaliga finländska registerdatabaser. Hon undersöker också skatte- och inkomstöverföringssystemets möjligheter att motarbeta fattigdom speciellt i fattiga länder.

På VATT har Tuuli arbetat sedan våren 2016, men hon har tidigare deltagit i VATT:s forskningsprojekt kring temat invalidpension. Åren 2011–2015 var hon forskningsassistent vid FN-universitetets WIDER-institut.

Läsåren 2018-2020 Tuuli arbetar som en visiterande post doc -forskare vid UCL och LSE -universiteten i London.