Tuuli Paukkeri är specialforskare på Statens ekonomiska forskningscentral (VATT). Tuulis undersökningar gäller den offentliga sektorns verksamhet ur ett perspektiv av ojämlikhet, sociala förmåner och beskattning. Tuuli är med i projektet IFS Deaton Review of Inequalities. Syftet med projektet är att utreda ojämlikhet. I anslutning till den sociala tryggheten i Finland undersöker hon för närvarande invaliditetspensionerna och betydelsen av förmånernas betalningsfrekvenser. Dessutom sysselsätts hon av en undersökning om kognitiva och icke-kognitiva färdigheter. 

Tuuli är medlem av Spetsforskningsenheten för skatteforskning (FIT) och forskningskonsortiet SustAgeable som finansieras av Rådet för strategisk forskning.

Tuuli har arbetat på VATT sedan 2016. Hon doktorerade vid Aalto-universitetets handelshögskola sommaren 2018 och var gästforskare på doktorandnivå vid UCL- och LSE-universiteten 2018–2020.

Forskningsprojekt