Tuuli Paukkeri

Tuuli Paukkeri

Specialforskare, ED

Forskningsområden: pensioner sociala förmåner arbetsoförmåga offentlig ekonomi

[email protected]

Social trygghet, beskattning och inkomstfördelning

Visa forskarens sida

Tuuli Paukkeri är forskare på Statens ekonomiska forskningscentral (VATT). Hon doktorerade om nationalekonomi vid Aalto universitet 2018.

Tuulis specialområde är den sociala tryggheten i Finland. För närvarande forskar hon i utkomststöd, garantipension och invalidpension utifrån data från storskaliga finländska registerdatabaser. Hon undersöker också skatte- och inkomstöverföringssystemets möjligheter att motarbeta fattigdom speciellt i fattiga länder.

På VATT har Tuuli arbetat sedan våren 2016, men hon har tidigare deltagit i VATT:s forskningsprojekt kring temat invalidpension. Åren 2011–2015 var hon forskningsassistent vid FN-universitetets WIDER-institut.

Läsåren 2018-2020 Tuuli arbetar som en visiterande post doc -forskare vid UCL och LSE -universiteten i London.