Aspasia Bizopoulou

Aspasia Bizopoulou

Specialforskare, PhD (Econ.), tjänstledig till 18.4.2023

Forskningsområden: utbildningsekonomi utbildning utbildningsval könsskillnader sysselsättning arbetsmarknad arbetsekonomi

Aktuella projekt: Task Profiles and Gender Wages Gaps Job Tasks and Mismatch within occupations The Task content of occupational Transitions over the business cycle

[email protected]

Tel. +358 295 519 445

Arbetsmarknad och utbildning

Visa forskarens sida

Aspasia Bizopoulou har disputerat i nationalekonomi vid Edinburghs universitet. Tidigare hon har studerat både vid Utrechts universitet i Nederländerna och vid Warwick universitet i England. Aspasia har tidigare arbetat vid direktoratet för utbildning vid OECD. I sin forskning har Aspasia hittills huvudsakligen fokuserat på matchningen mellan arbetskraft och arbetstillfällen. Bland hennes senaste forskningsprojekt ingår analys av arbetsuppgifter med anknytning till löneskillnader mellan kvinnor och män samt mätning av och fastställande av konsekvenserna av bristfällig matchning på arbetsmarknaden. För närvarande arbetar Aspasia med effekterna av ekonomiska recessioner på innehållet och nivån av kompetensen hos nyrekryterade. Vid VATT vill Aspasia fortsätta att forska kring matchningen mellan arbetsuppgifterna och arbetstagarnas individuella kunskaper och färdigheter med hjälp av bättre identifikationsmetoder som möjliggörs av registerdata.