Aspasia Bizopoulou har disputerat i nationalekonomi vid Edinburghs universitet. Tidigare hon har studerat både vid Utrechts universitet i Nederländerna och vid Warwick universitet i England. Aspasia har tidigare arbetat vid direktoratet för utbildning vid OECD. I sin forskning har Aspasia hittills huvudsakligen fokuserat på matchningen mellan arbetskraft och arbetstillfällen. Bland hennes senaste forskningsprojekt ingår analys av arbetsuppgifter med anknytning till löneskillnader mellan kvinnor och män samt mätning av och fastställande av konsekvenserna av bristfällig matchning på arbetsmarknaden. För närvarande arbetar Aspasia med effekterna av ekonomiska recessioner på innehållet och nivån av kompetensen hos nyrekryterade. Vid VATT vill Aspasia fortsätta att forska kring matchningen mellan arbetsuppgifterna och arbetstagarnas individuella kunskaper och färdigheter med hjälp av bättre identifikationsmetoder som möjliggörs av registerdata. 

Forskningsprojekt