Aspasia Bizopoulou

Aspasia Bizopoulou

Erikoistutkija, PhD (Econ.), vv. 18.4.2023 asti

Tutkimusaiheet: koulutuksen taloustiede koulutus koulutusvalinnat sukupuolierot työllisyys työmarkkinat työn taloustiede

Käynnissä olevat projektit: Task Profiles and Gender Wages Gaps Job Tasks and Mismatch within occupations The Task content of occupational Transitions over the business cycle

[email protected]

Puhelin: +358 295 519 445

Työmarkkinat ja koulutus

Näytä tutkijan oma sivu

Aspasia Bizopoulou on väitellyt taloustieteen tohtoriksi Edinburghin yliopistosta. Perusopintonsa hän on suorittanut Utrechtin yliopistossa, Alankomaissa sekä Warwickin yliopistossa, Isossa-Britanniassa. Aspasia on työskennellyt aikaisemmin OECD:n koulutuksen ja osaamisen osastolla. Aspasia on keskittynyt tutkimustyössään työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaanto-ongelmaan työmarkkinoilla. Hänen viimeaikaiset hankkeensa ovat käsitelleet muun muassa työtehtävien vaikutusta sukupuolten välisiin palkkaeroihin sekä kohtaanto-ongelman mittaamista sekä sen vaikutuksia työpaikoilla. Parhaillaan Aspasia tutkii laskusuhdanteiden vaikutusta uusien työntekijöiden osaamistasoon ja työtehtävien sisältöön. VATT:ssa Aspasia toivoo voivansa jatkaa työtehtävien ja henkilökohtaisen osaamisen välisen suhteen tutkimusta hyödyntäen rekisteriaineistojen mahdollistamia tutkimusasetelmia.