Aspasia Bizopoulou

Aspasia Bizopoulou

Erikoistutkija, PhD (Econ.), vv. 04/2021 asti

Tutkimusaiheet: koulutuksen taloustiede koulutusvalinnat sukupuolierot työllisyys työn taloustiede

Käynnissä olevat projektit: Task Profiles and Gender Wages Gaps Job Tasks and Mismatch within occupations The Task content of occupational Transitions over the business cycle

Aspasia Bizopoulou on väitellyt taloustieteen tohtoriksi Edinburghin yliopistosta. Perusopintonsa hän on suorittanut Utrechtin yliopistossa, Alankomaissa sekä Warwickin yliopistossa, Isossa-Britanniassa. Aspasia on työskennellyt aikaisemmin OECD:n koulutuksen ja osaamisen osastolla. Aspasia on keskittynyt tutkimustyössään työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaanto-ongelmaan työmarkkinoilla. Hänen viimeaikaiset hankkeensa ovat käsitelleet muun muassa työtehtävien vaikutusta sukupuolten välisiin palkkaeroihin sekä kohtaanto-ongelman mittaamista sekä sen vaikutuksia työpaikoilla. Parhaillaan Aspasia tutkii laskusuhdanteiden vaikutusta uusien työntekijöiden osaamistasoon ja työtehtävien sisältöön. VATT:ssa Aspasia toivoo voivansa jatkaa työtehtävien ja henkilökohtaisen osaamisen välisen suhteen tutkimusta hyödyntäen rekisteriaineistojen mahdollistamia tutkimusasetelmia.