Aspasia Bizopoulou on väitellyt taloustieteen tohtoriksi Edinburghin yliopistosta. Perusopintonsa hän on suorittanut Utrechtin yliopistossa, Alankomaissa sekä Warwickin yliopistossa, Isossa-Britanniassa. Aspasia on työskennellyt aikaisemmin OECD:n koulutuksen ja osaamisen osastolla. Aspasia on keskittynyt tutkimustyössään työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaanto-ongelmaan työmarkkinoilla. Hänen viimeaikaiset hankkeensa ovat käsitelleet muun muassa työtehtävien vaikutusta sukupuolten välisiin palkkaeroihin sekä kohtaanto-ongelman mittaamista sekä sen vaikutuksia työpaikoilla. Parhaillaan Aspasia tutkii laskusuhdanteiden vaikutusta uusien työntekijöiden osaamistasoon ja työtehtävien sisältöön. VATT:ssa Aspasia toivoo voivansa jatkaa työtehtävien ja henkilökohtaisen osaamisen välisen suhteen tutkimusta hyödyntäen rekisteriaineistojen mahdollistamia tutkimusasetelmia.

Tutkimushankkeet