Working Papers -sarjassa julkaistavat artikkelit ovat käsikirjoitusvaiheen tutkimuksia, jotka tähtäävät kansainvälisiin, vertaisarvioituihin tiedejulkaisuihin.