Elina Berghäll on erikoistutkija Yritystoiminnan sääntely ja kansainvälinen talous -tutkimusalueella. Hän on tutkinut laajalti ja monipuolisesti talouden toimintaa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Hänen tutkimusteemojaan ovat olleet mm. innovaatio- ja t&k -politiikka, ICT-sektori, ympäristöpolitiikka, investoinnit, verokilpailu ja alueelliset tulonsiirrot. Hän on perehtynyt erityisesti tuottavuuden ja tehokkuuden ja teknologiarintaman arviointimenetelmiin, talouskasvun tekijöihin, sekä kestävään kehityksen arviointiin ja politiikkaohjaukseen. Elinan osaamisalueisiin lukeutuvat myös infrastruktuureihin liittyvät ja kaupunkitaloustieteelliset kysymykset sekä kansainväliset pääomaliikkeet, kuten suorat sijoitukset ja valtioiden velkakysymykset. Elinan meneillään olevat tutkimukset tarkastelevat yritysten toimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä kysymyksiä.

Elina on työskennellyt VATT:ssa vuodesta 2000, jonka lisäksi hänellä on työkokemusta muun muassa OECD:stä, UNU/WIDERistä, UN Habitat -ohjelmasta, Kansainvälisestä valuuttarahastosta sekä Suomen Kuntaliitosta. Hän on väitellyt kansantaloustieteestä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Tutkimushankkeet