Annika Nivala toimii VATT:ssa erikoistutkijana tutkimusaiheenaan vero- ja tukipolitiikan vaikutukset yrityksiin. Hänen tutkimuksensa liittyy pääasiallisesti julkistalouteen ja työn taloustieteeseen erityisesti politiikkatoimien vaikuttavuuteen. Viimeaikaisessa tutkimuksessaan hän on tutkinut mm. ensimmäisen työntekijän palkkaustuen vaikutuksia työnantajaksi ryhtymiseen ja verotarkastusten vaikutuksia yritysten veroraportointiin.

Annika Nivala väitteli Turun yliopistosta tohtoriksi 2021. VATTin lisäksi hän on työskennellyt Työn ja talouden tutkimus Laboressa ja Turun yliopistossa ja ollut tutkimusvierailulla London School of Economicsissa.

Tutkimushankkeet