Rakennusalan käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden vaikutukset

Hankkeen ajankohta : 2023 - Käynnissä

Suomessa otettiin vuonna 2011 käyttöön käännetty arvonlisäverovelvollisuus rakennusalalle vastatoimena alalla ilmenevälle harmaalle taloudelle. Käännetyn verovelvollisuuden myötä pääurakoitsija vastaa myös aliurakoitsijoidensa arvonlisäverosuorituksista. Järjestelmän avulla pyritään välttämään tilannetta, jossa ostaja vähentää arvonlisäveron, jonka myyjä jättää maksamatta valtiolle. Vastaava toimialakohtainen käännetty arvonlisävelvollisuus on käytössä useissa EU-maissa (mm. Ruotsi, Saksa). Kuitenkaan politiikan tehoa tarkastelevaa empiiristä tutkimusta ei juuri ole.

Rakennustyömaa

Projektissa tarkastellaan, miten käännetty arvonlisävelvollisuus on vaikuttanut arvonlisäveron maksuun ja raportoimiseen rakennusalalla. Tutkimuksessa hyödynnetään verodataa arvonlisäveroilmoituksista sekä Difference-in-Differences menetelmää. Tutkimusmenetelmän variaationa toimii politiikan käyttöönotto. Vertailujoukkona hyödynnetään yrityksiä, jotka eivät ole käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piirissä.

Vastuututkija: Aliisa Koivisto, [email protected], +358 295 519 430

Aliisa KoivistoAnnika Nivala Aliisa KoivistoVerotusYritystoiminnan verotus ja sääntely