Opiskelin KU Leuvenissa Belgiassa kandidaatintutkinnosta tohtoriksi saakka, mutta olen tarttunut myös mahdollisuuksiin opiskella Yhdysvalloissa ja Kanadassa sekä vieraillut tutkimuslaitoksissa Itävallassa, Barcelonassa ja Ruotsissa. Tutkimusaiheitani ovat julkis-, alue- ja yhdyskuntatalous. Väitöskirjassani analysoin verotuksen ja tukien sekä paikallishallinnon kilpailun vaikutusta alueelliseen kehitykseen, yritysten kasvuun ja sijoittumispäätöksiin.

Viimeisimmät vertaisarvioidut artikkelit

Leo Sleuwaegen and Sander Ramboer (2020). Regional competitiveness and high growth firms in the EU: the creativity premium. Applied Economics 52(22): 2325-2338.

Sander Ramboer and Jo Reynaerts (2020). Indecent Proposals: Estimating the Impact of Regional State Aid through EU Guideline Compliance. Regional Science and Urban Economics 82: 103424.