Tietosuoja

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tietosuojaseloste

Tietosuojavastaava

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tietosuojavastaavan tavoittaa osoitteesta
[email protected]

Rekisterinpitäjä

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, PL 1279, 00101 Helsinki
Kirjaamo: [email protected]

Tietosuoja tutkimustoiminnassa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT on talouspoliittista päätöksentekoa palveleva tutkimus- ja selvitystyötä tekevä tutkimuslaitos. Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun lain 4 § mukaan VATT:lla on oikeus saada tehtäviensä hoitoon tarvittavia tietoja viranomaisilta. VATT saa tutkimusaineistoja eri viranomaislähteistä, kuten esimerkiksi Verohallinnolta, Kansaneläkelaitokselta ja Tilastokeskukselta, sekä eri julkisista lähteistä. Aineistot sisältävät pääasiallisesti sosiaaliturvaan, tulonjakoon, verotukseen ja yritystoimintaan liittyviä tietoja. Tietojen käsittely perustuu tutkimussuunnitelmaan ja tutkimuksella on siitä vastaava henkilö.

Tutkimustyössä noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tutkimuseettisiä ohjeistuksia. Tiedot suojataan asianmukaisesti. Aineistoja ei luovuteta eteenpäin. VATT säilyttää tutkimusaineistoja tutkimusluvissa ja laissa määritettyjen säilytysaikojen puitteissa.

Tietoa sivustosta – henkilötietojen käsittely

VATT on sitoutunut suojaamaan sivuilla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Emme kerää tietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa.

Evästeet (vatt.fi)

VATT:n verkkosivusto on osa valtion yhteistä julkaisualustaa (YJA). YJA:n evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoja, vaan niitä käytetään tarjotaksemme käyttäjälle sujuvamman käyttökokemuksen.

Teemme sivustolla kävijäseurantaa. Sivuston käytöstä kerätään yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelujen kehittämiseen. Meillä käytössä oleva verkkoanalytiikkapalvelu on Snoobi. Seuraamme Snoobin kautta seuraavia tietoja:

 • käyntien määrät
 • ladatuimmat sisällöt
 • kävijäliikenteen jakautuminen Suomen ja ulkomaiden välillä
 • sisääntulotavat
 • vierailun ajankohdat ja sivustolla käytetty aika
 • IP-osoite
 • verkkoselain ja käyttöjärjestelmä.

VATT:n verkkopalvelun kautta on mahdollista lähettää meille palautetta. Tallennamme ainoastaan käyttäjän itsensä erikseen antamat yhteystiedot, kunnes olemme vastanneet käyttäjän palautteeseen. Kun palautteeseen on vastattu, yhteystiedot hävitetään.

Sinulla on oikeus saada selville, mitä tietoja Sinusta tallennamme. Lisäksi voit tarkistaa Sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle.

Saat palveluihin tallennetut henkilötietosi tekemällä tietopyynnön VATT:n kirjaamoon.

Kirjaamon sähköpostiosoite:
kirjaamo(at)vatt.fi

Sosiaaliset laajennukset

VATT:n sivustolla on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä nk. sosiaalisia laajennuksia (esim. Twitter). Sivustolla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat ko. palveluiden omilta palvelimilta. Sivusto ei lähetä kävijöidensä tietoja sosiaalisten laajennusten kautta.

Sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Sosiaalisen median palvelut määrittävät siis itse, millaisia tietoja, ja millä aikavälillä, ne tarjoavat käyttäjilleen.

Uutiskirjeen tilaajan tietosuoja

 1. Rekisterinpitäjä
  Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)
  Y-tunnus: 0809880-7
  Postiosoite: Economicum, Arkadiankatu 7
  PL 1279, 00101 Helsinki
   
 2. Rekisterin vastuuhenkilö
  Viestintäasiantuntija
  puh. 0295 519 500, [email protected]
   
 3. Rekisterin nimi
  VATT:n sidosryhmärekisteri
   
 4. VATT:n rekisterin käyttötarkoitus
  Sidosryhmärekisterin käyttötarkoitus on VATT:n sidosryhmäviestintä. Käytämme rekisteriä sähköisten uutiskirjeiden ja kutsujen lähettämiseen.

  Tilaajat saavat antamaansa sähköpostiosoitteeseen tiedon uusista tutkimuksistamme tai tulevista tapahtumistamme. Rekisteri perustuu uutiskirje.vatt.fi -sivuston kautta tehtyihin tilauksiin. Rekisterin avulla kehitämme VATT:n viestintää ja sidosryhmäsuhteita. Käytämme rekisteriä kohdentaaksemme viestintäämme aiheen mukaan eri sidosryhmille, ja analysoidaksemme tiedotteiden, uutisten, kutsujen ja tapahtumien tavoittavuutta. Tämä tieto auttaa meitä kehittämään VATT:n verkkosivustoa ja viestintäämme sosiaalisen median kanavissa.
   
 5. Rekisterin tietosisältö ja säännön mukaiset tietolähteet
  Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja:
  - Työsähköpostiosoite / sähköpostiosoite
  - Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot häntä kiinnostavista tutkimusteemoista
   
 6. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät
  Koodiviidakko Oy:n kuuluva järjestelmä Postiviidakko
   
 7. Säännönmukaiset tietolähteet, tietojen luovutukset
  Rekisteriin lisätään tietoja tehtyjen tilausten mukaan. Emme luovuta henkilötietoja.
   
 8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietojamme ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
   
 9. Henkilötietojen säilytysaika
  Emme säilytä tietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoituksen kannalta. Henkilö voi poistua VATT:n sidosryhmärekisteristä koska tahansa seuraamalla uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä, tai osoitteessa uutiskirje.vatt.fi. Päivitämme henkilötietoja säännöllisesti siten, että poistamme toimimattomat sähköpostiosoitteet rekisteristä.
   
 10. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Säilytämme henkilötietoja sähköisessä muodossa palveluntarjoajamme palvelimella. Tämä on suojattu yleisiä käytänteitä noudattavin sopimuksin meidän (VATT) ja palveluntarjoajan välillä. Olemme rajanneet pääsyn henkilötietoihin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
   
 11. Tarkastusoikeus
  Jokaisella on oikeus tarkastaa sidosryhmärekisteriimme tallennetut tietonsa tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Tarkastuspyyntö lähetetään VATT:n viestintään osoitteeseen: viestint[email protected] tai: VATT Viestintä, PL 1279, 00101 Helsinki
   
 12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että korjaamme häntä koskevat virheelliset, tarpeettomat, vanhentuneet tai puutteelliset henkilötiedot. Lähetä pyyntö tietosuoja-asetuksen (GDPR) nojalla henkilörekisterissä olevan yksilöidyn virheen korjaamisesta VATT:n viestintään osoitteeseen: viestint[email protected] tai: VATT Viestintä, PL 1279, 00101 Helsinki
   
 13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus häntä koskevien tietojen poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen. Henkilö voi poistua VATT:n sidosryhmärekisteristä koska tahansa seuraamalla uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä, tai osoitteessa uutiskirje.vatt.fi
   
 14. Tietosuojaselosteen päivitys
  Tähän tietosuojaselosteeseen saattaa tulla päivityksiä esimerkiksi toimintatapojemme tai järjestelmiemme muuttuessa, tai tietosuojasuositusten vaihtuessa.

VATT:n järjestämät tapahtumat

VATT:n järjestämiin tapahtumiin kutsumme henkilöitä muun muassa virkamieskunnasta, rahoittajista, muista sidosryhmistä ja yhteistyökumppaneista sekä mediasta.

Tärkeintä vuosittaista sidosryhmätapahtumaamme (VATT-päivä) varten keräämme kutsuvieraslistan julkisista lähteistä. Kutsuvieraslista kerätään tapahtuman kulloisenkin aiheen perusteella, ja listaa käytetään vain tätä tapahtumaa varten.