Aineistot ja menetelmät

VATT:n periaatteena on tutkimustulosten raportoinnin avoimuus ja tiedon käyttäjien tasapuolinen kohtelu.

VATT ei pääosin tuota omia aineistoja, vaan tutkimustyö perustuu suurelta osin Tilastokeskuksen, Kelan, THL:n ja Verohallinnon laajojen rekisteriaineistojen hyödyntämiseen. Tutkimusaineistojen käyttöoikeuksia ja -lupia sekä käyttöä ja käyttäjiä seurataan systemaattisesti ja niistä ylläpidetään tilastoa.

VATT:n tutkimustulokset ja menetelmät dokumentoidaan huolellisesti tutkimusraporteissa. Lisäksi tutkimustulosten toistettavuuden edistämiseksi numeerisiin ratkaisuihin liittyvät ajovirrat voidaan julkaista joko tutkijan kotisivulla tai artikkelin kustantajan sivulla.