Tuomas Matikka on johtava tutkija Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa (VATT). Tuomaksen tutkimus käsittelee verotuksen ja sosiaaliturvan vaikutusta henkilöiden ja yritysten tekemiin valintoihin ja päätöksiin. Viimeaikaisissa tutkimushankkeissa hän on tarkastellut muun muassa yhteisöveron vaikutusta yritysten investointeihin ja kasvuun sekä eläkevakuutusmaksujen vaikutuksia yrittäjien toimintaan.

Tuomas on työskennellyt VATT:ssa vuodesta 2012. Hän on väitellyt tohtoriksi Tampereen yliopistosta pääaineenaan taloustiede. Hän on lisäksi toiminut Talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteerinä, sekä vierailevana tutkijana University of Michiganissa.

Tutkimushankkeet