Sosiaaliturvan käyttäytymisvaikutukset

Hankkeen ajankohta : 2020 - 2022

Hankkeessa tutkitaan sosiaalietuuksien ja niiden sääntöjen vaikutusta henkilöiden ja kotitalouksien työntekoon liittyviin valintoihin ja muuhun käyttäytymiseen.

kädet

Hanke koostuu empiirisistä tutkimuksista joissa tarkastellaan 1) työttömyysturvan ja asumistuen ja niiden suojaosien vaikutusta työntekoon ja työllistymiseen, 2) sosiaalietuuksien hakemus-, tuloraportointi- ja maksatuskäytäntöjen vaikutusta työntekoon ja kulutukseen, 3) kotihoidontuen pitkän aikavälin vaikutusta naisten työllisyyteen ja ansioihin sekä 4) pakollisten eläkevakuutusmaksujen vaikutusta yrittäjien ja pienten yritysten toimintaan. Tutkimuksen suorituspaikkana on Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Hankkeessa tehdään yhteistyötä koti- ja ulkomaisten huippututkijoiden kanssa.

Vastuututkija: Tuomas Matikka, [email protected], +358 295 519 461

Tuomas Matikka SosiaaliturvaSosiaaliturva, verotus ja tulonjakoSuomen AkatemiaTuomas MatikkaTyömarkkinatTyömarkkinat ja koulutus