Beteendepåverkan genom social trygghet

Tidpunkt för projektet : 2020 - 2022

I projektet studeras vilken inverkan sociala förmåner och därtill hörande regelverk har på individers och hushålls sysselsättningsval och annat beteende.

kädet

Projektet består av empiriska studier av 1) inverkan av utkomstskyddet och bostadsbidraget, inklusive skyddsdelarna i dessa, på arbete och sysselsättning, 2) inverkan av ansöknings-, redovisnings- och utbetalningsförfarandena för sociala förmåner på arbets- och konsumtionsbeteende, 3) hemvårdsstödets långsiktiga effekter på kvinnors sysselsättning och inkomster och 4) obligatoriska pensionsförsäkringsavgifters inverkan på företagare och småföretag. Studien genomförs på Statens ekonomiska forskningscentral. Projektet inkluderar samarbete med framstående forskare i Finland och utomlands.

Ansvarig forskare: Tuomas Matikka, [email protected], +358 295 519 461

Tuomas Matikka ArbetsmarknadArbetsmarknad och utbildningFinlands AkademiSocial trygghetSocial trygghet, beskattning och inkomstfördelningTuomas Matikka