Max Toikka

Max Toikka

Biträdande forskare

Forskningsområden: offentlig ekonomi kommunal ekonomi platsbaserad politik lokaliseringsbeslut

Aktuella projekt: Effekter av kommunernas statsandelar Regionala löneskillnader inom social- och hälsovårdssektorn

[email protected]

Tel. +358 295 519 454

Offentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi

Visa forskarens sida

Jag är biträdande forskare i forskningsteamet för offentlig service och lokal offentlig ekonomi. Jag undersöker hur kommunernas statsandelar påverkar bland annat priserna på bostäder och individers och företags val att etablera sig. Jag jobbar också i ett projekt som forskar i regionala löneskillnader inom social- och hälsovården. Snart blir jag utexaminerad ekonomie magister från Aalto-universitetet.