Dataskydd

Integritetsdeklaration för Statens ekonomiska forskningscentral

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet på Statens ekonomiska forskningscentral nås på
[email protected]

Personuppgiftsansvarig

Statens ekonomiska forskningscentral, PB 1279, 00101 Helsingfors
Registratorskontor: [email protected]

Dataskydd i forskningen

Statens ekonomiska forskningscentral är ett institut som bedriver forsknings- och utredningsverksamhet för det ekonomipolitiska beslutsfattandet. Enligt 4 § i lagen om Statens ekonomiska forskningscentral har forskningscentralen rätt att av andra myndigheter få den information som den behöver för att kunna sköta sina uppgifter. Forskningscentralen erhåller forskningsmaterial från myndigheter, bland annat Skatteförvaltningen, Folkpensionsanstalten och Statistikcentralen, och ur andra offentliga källor. Materialet innehåller huvudsakligen uppgifter som anknyter till social trygghet, inkomstfördelning, beskattning och företagsverksamhet. Uppgifterna behandlas enligt en forskningsplan och varje studie eller utredning har en ansvarig person.

I forskningsarbetet följs Forskningsetiska delegationens riktlinjer. Uppgifterna skyddas på ett ändamålsenligt sätt och inget material lämnas ut till andra parter. Forskningscentralen lagrar forskningsmaterialet enligt de förvaringstider som fastställts i forskningstillstånden och lagstiftningen.

Om webbplatsen – behandling av personuppgifter

Forskningscentralen har förbundit sig att i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) skydda integriteten och personuppgifterna för dem som besöker webbplatsen. Vi samlar inte in uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda besökare.

Kakor (vatt.fi)

Forskningscentralens webbplats är integrerad i statens gemensamma publiceringsplattform. Kakorna på plattformen samlar inte in uppgifter om användarna, utan de används för att göra användningen smidigare.

Vi samlar in besöksdata om webbplatsen. Vi utvecklar webbtjänsterna utifrån allmän statistisk information om användningen. Vi använder webbstatistikprogrammet Snoobi som ger oss följande data:

 • Antal besök
 • Mest nedladdat innehåll
 • Fördelning av besöken mellan Finland och utlandet
 • Kanaler som genererar besök
 • Besökstidpunkter och tid på webbplatsen
 • IP-adress
 • Webbläsare och operativsystem.

Användare kan lämna oss feedback via vår webbtjänst. Vi sparar endast den kontaktinformation som användarna uppger separat, tills vi har svarat på feedbacken. Därefter raderar vi kontaktinformationen.

Du har rätt till insyn i de uppgifter som vi har sparat om dig. Dessutom kan du kontrollera uppgifterna och vid behov begära att vi uppdaterar dem.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till dig på en skriftlig begäran som du ska lämna till registratorskontoret.

Registratorskontoret:
kirjaamo(at)vatt.fi

Extensioner

Forskningscentralens webbplats innehåller länkar till och uppkopplingar mot tredje parters webbplatser samt extensioner till sociala medier (t.ex. Twitter). Tredje parters tillägg på webbplatsen laddas ner från dessa tjänsters egna servrar. Webbplatsen lämnar inte ut besökardata via extensionerna.

De tjänster eller applikationer som tillhandahålls eller förmedlas av tredje part omfattas av dess användarvillkor och andra villkor. Därmed fastställer de sociala medierna själva vilken information de tillhandahåller användarna och under vilken tid.

Dataskydd för prenumeranter på nyhetsbrev

 1. Personuppgiftsansvarig
  Statens ekonomiska forskningscentral
  FO-nummer: 0809880-7
  Postadress: Economicum, Arkadiangatan 7
  PB 1279, 00101 Helsingfors
   
 2. Personuppgiftsbiträde
  Kommunikationsexpert
  tel. 0295 519 500, [email protected]
   
 3. Personuppgiftsregistrets namn
  Statens ekonomiska forskningscentrals intressentregister
   
 4. Användningsändamålet med registret
  Ändamålet med att samla in uppgifter om intressenter är forskningscentralens intressentkommunikation. Vi använder uppgifterna för utskick av elektroniska nyhetsbrev och inbjudningar.

  Prenumeranterna får information om den senaste forskningen eller kommande evenemang till den e-postadress som de har uppgett. Registret bygger på prenumerationer som gjorts via uutiskirje.vatt.fi. Vi använder registret för att utveckla forskningscentralens kommunikation och intressentrelationer. Med hjälp av uppgifterna kan vi rikta kommunikationen enligt tema till olika intressentgrupper och analysera räckvidden för meddelanden, nyheter, inbjudningar och evenemang. Därigenom kan vi utveckla forskningscentralens webbplats och vår kommunikation i de sociala medierna.
   
 5. Uppgifterna i registret och normala källor
  Vi samlar in och behandlar följande uppgifter:
  - E-postadress (arbete/privat)
  - Klassificerande uppgifter som de registrerade själva lämnat om forskningsteman som intresserar dem
   
 6. Datasystem för registret
  Koodiviidakko Oy:s system Postiviidakko.o
   
 7. Normala källor, utlämnande av uppgifter
  Uppgifter läggs till i registret i samband med prenumerationer. Vi lämnar inte ut personuppgifter.
   
 8. Översändning av uppgifter till länder utanför EU/EES
  Inga uppgifter översänds till länder utanför EU/EES.
   
 9. Lagringstid
  Vi lagrar inte uppgifterna längre än vad som behövs för deras syfte. Du kan när som helst lämna intressentregistret genom att klicka på länken som finns i slutet av nyhetsbrevet eller via uutiskirje.vatt.fi. Vi uppdaterar personuppgifterna regelbundet genom att radera e-postadresser som inte längre fungerar.
   
 10. Principer för skydd av uppgifterna
  Vi lagrar personuppgifterna i elektronisk form på vår serviceleverantörs server. Servern är skyddad genom gängse avtal mellan oss (forskningscentralen) och serviceleverantören. Åtkomsten till uppgifterna begränsas med användarnamn, lösenord och behörigheter. Uppgifter lämnas inte ut till utomstående.
   
 11. Rätt till insyn
  Var och en har i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att granska sina personuppgifter som lagrats i intressentregistret. Begäran om insyn ska skickas till forskningscentralens kommunikation på [email protected] eller till VATT Kommunikation, PB 1279, 00101 Helsingfors
   
 12. Rätt att begära att uppgifter rättas eller raderas
  Registrerade har rätt att begära att vi rättar hens personuppgifter om uppgifterna är felaktiga, onödiga, föråldrade eller ofullständiga. Skicka en begäran enligt allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) om rättelse av ett specifikt fel i de registrerade personuppgifterna till forskningscentralens kommunikation på [email protected] eller till VATT Kommunikation, PB 1279, 00101 Helsingfors.
   
 13. Andra rättigheter gällande behandling av personuppgifter
  Registrerade har rätt att kräva radering av uppgifter och begränsa behandlingen av uppgifterna. Du kan när som helst lämna intressentregistret genom att klicka på länken som finns i slutet av nyhetsbrevet eller via uutiskirje.vatt.fi.
   
 14. Uppdatering av integritetsdeklarationen
  Det är möjligt att vi uppdaterar denna integritetsdeklaration till exempel till följd av ändringar i våra arbetssätt eller system eller i dataskyddsrekommendationerna.

Forskningscentralens evenemang

Forskningscentralen bjuder in till sina evenemang personer som representerar bland annat tjänstemannakåren, finansiärer, andra intressenter, samarbetspartner eller medier.

Vi sammanställer inbjudningslistan för vårt viktigaste evenemang för intressenter (VATT-dagen) utifrån offentliga källor. Listan sammanställs varje gång enligt det aktuella temat och används endast för detta evenemang.