Avtalsbaserade principer för öppenhet

Open Access logo

I de avtal som hänför sig till forskning kommer man med forskningsprojektens finansiärer överens om att forskaren har rätt att själv publicera forskningens resultat och inga sekretessklausuler är tillåtna. Många finansiärer förutsätter dessutom att vi iakttar principerna för öppen vetenskap.

I fråga om journaler och samlingsskrifter undertecknar forskarna, i egenskap av upphovsrättsinnehavare, av hävd förlagsavtal med förläggarna. I avtalen fastställs vilka versioner av artikeln som kan publiceras i Doria, och förlaget kan placera publikationen i karantän för en viss tid under vilken den parallellarkiverade versionen inte får publiceras.