Markku Siikanen är forskare inom empirisk branschekonomi och hälsoekonomi. Hans forskning behandlar växelverkan på läkemedelsmarknaden i Finland. Markku disputerade i ekonomi vid Aalto universitet sommaren 2019.

Forskningsprojekt