Regionala löneskillnader inom hälso- och sjukvården

Tidpunkt för projektet : 2021 - 2022

Forskningen ingår i ett SHM-finansierat samprojekt med Institutet för hälsa och välfärd för framtagning av nya metoder med vilka finansieringsmodellen för social- och hälsovården kan ta hänsyn till omständigheternas inverkan på social- och hälsovårdskostnaderna i de nya välfärdsområdena.

seteleitä

VATT ansvarar för delprojektet som granskar de regionala löneskillnaderna inom hälso- och sjukvården. Som primära källdata används Statistikcentralens Lönestrukturstatistik på individnivå, som innehåller detaljerade uppgifter om lön, arbetstid och yrke. Med hjälp av dessa data är det möjligt att skilja mellan lön för ordinarie arbetstid och olika lönetillägg och att skapa jämförbara lönevariabler. Uppgifterna från lönestrukturstatistiken kompletteras med andra data från Statistikcentralen gällande arbetsplatsens läge och bakgrundsfakta om arbetstagarna.  

De regionala löneskillnaderna mäts med en statistisk regressionsmodell, där lönerna för anställda inom social- och hälsovården (eller den privata sektorn) förklaras genom dummyvariabler för arbetsplatsens läge (kommun eller social- och hälsovårdsområde). Om möjligt separeras effekten av arbetsplatsens läge från andra faktorer som påverkar lönerna med hjälp av kontrollvariabler som beskriver de anställdas egenskaper (t.ex. yrkesbeteckning, utbildning och yrkeserfarenhet).

De regionala löneskillnaderna beskrivs inom hela social- och hälsovården samt om möjligt även enligt yrkesgrupp och arbetsgivarens sektor (privat eller offentlig). Därtill jämförs löneskillnaderna inom social- och hälsovården med löneskillnaderna inom hela privata sektorn.

Ansvarig forskare: Teemu Lyytikäinen, [email protected],+358 295 519 431

Markku SiikanenMax ToikkaTanja SaxellTeemu Lyytikäinen HälsovårdstjänsterKommuner och välfärdsområdenOffentliga tjänster och lokal offentlig ekonomiSocial- och hälsovårdsministerietTeemu Lyytikäinen